hump

humps
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet hump har 3 betydelser

  • Inom astronomi
  • Inom generell
  • Inom trafik
astronomi
generell
trafik

Ordet hump inom astronomi

Översättningar (inom astronomi)

Svenska

Synonymer till hump (inom astronomi)

Möjliga synonymer till hump (inom astronomi)

Ordet hump inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet hump inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Möjliga synonymer till hump (inom trafik)

Diskussion om ordet hump

hump

hump
humped
humped
Verb

Översättningar (inom trafik)

Synonymer till hump (inom trafik)

Ordet hump har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom slang
  • Inom generell
  • Inom bibliskt
sport
slang
generell
bibliskt

Ordet hump inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till hump (inom slang)

Ordet hump inom generell

Synonymer till hump (inom generell)

Ordet hump inom bibliskt

Synonymer till hump (inom bibliskt)

Möjliga synonymer till hump (inom bibliskt)

Diskussion om ordet hump