scab

scabs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till scab

Ordet scab har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom veterinärmedicin
  • Inom däggdjur
  • Inom vardagligt
medicin
veterinärmedicin
däggdjur
vardagligt

Vad betyder scab inom medicin ?

the crustlike surface of a healing skin lesion

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till scab (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet scab inom veterinärmedicin

Översättningar (inom veterinärmedicin)

Svenska

Möjliga synonymer till scab (inom veterinärmedicin)

Vanlig betydelse av ordet scab inom däggdjur

someone who works (or provides workers) during a strike

Översättningar (inom däggdjur)

Svenska

Synonymer till scab (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till scab (inom däggdjur)

Ordet scab inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till scab (inom vardagligt)

Diskussion om ordet scab

scab

scab
scabbed
scabbed
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till scab (inom vardagligt)

Ordet scab har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder scab inom generell, generell ?

form a scab; of wounds

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet scab inom vardagligt

take the place of work of someone on strike

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till scab (inom vardagligt)

Diskussion om ordet scab