pull

Interjektion [-]

Hur används ordet pull

 • "För andra året i rad har Ola Svensson tagit guld i grenen push & pull som är en kombinationsgren i marklyft och bänkpress."
 • "Vagnen blir tyngre och tyngre för varje meter och efter 100 meter har man klarat ” full pull ”."
 • "Han skjuter treor, pull ups, tar den korgen och gör mål på alla möjliga sätt."
 • "Hundsporten weight pull kommer från USA och har sina rötter i forna tiders godstransporter med draghundsekipage."
 • "Man börjar på väldigt låg vikt, precis som när man styrketränar själv, säger Johan Cato, ordförande i den lokala weight pull föreningen i Lund."
 • "Så mycket kan hundar inom den allt mer populära sporten weight pull förmås att dra."
 • "Weight pull riktar sig till alla typer av hundar men kamphundsraser är väl representerade."
 • "Jag klarade full pull, och då har jag ändå inte kört på länge, summerar 7-åriga Inez Jönsson nöjt."
 • "Sjöström starkare än någonsin – här slår hon rekord i ” pull ups ” ( 10 januari 2020 )"
 • "– Det blev flera personliga rekord, bland annat ” pull ups ”, där jag gjorde 18 stycken."

Vad betyder pull inom generell ?

Lockrop tll höns

Diskussion om ordet pull

pull

pulls
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet pull

 • "Give the rope a hard pull!"
 • "he was sidelined with a hamstring pull"
 • "the pull up the hill had him breathing harder"
 • "the pull of the moon"
 • "the pull of the current"
 • "the chairman's nephew has a lot of pull"
 • "he grabbed the pull and opened the drawer"
 • "it was a long pull but we made it"

Ordet pull har 7 betydelser

 • Inom fiske
 • Inom generell
 • Inom kortspel
 • Inom tennis
 • Inom mat
 • Inom ålderdomlig
 • Inom militärväsen
fiske
generell
kortspel
tennis
mat
ålderdomlig
militärväsen

Ordet pull inom fiske

Översättningar (inom fiske)

Möjliga synonymer till pull (inom fiske)

Ordet pull inom generell

the act of pulling; applying force to move something toward or with you

a sustained effort

Översättningar (inom generell)

Synonymer till pull (inom generell)

Uttryck till pull (inom generell)

Möjliga synonymer till pull (inom generell)

Ordet pull inom kortspel

the force used in pulling

Översättningar (inom kortspel)

Svenska

Synonymer till pull (inom kortspel)

Möjliga synonymer till pull (inom kortspel)

Ordet pull inom tennis

special advantage or influence

Översättningar (inom tennis)

Synonymer till pull (inom tennis)

Möjliga synonymer till pull (inom tennis)

Ordet pull inom mat

a device used for pulling something

Översättningar (inom mat)

Synonymer till pull (inom mat)

Möjliga synonymer till pull (inom mat)

Ordet pull inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Synonymer till pull (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till pull (inom ålderdomlig)

Ordet pull inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till pull (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till pull (inom militärväsen)

Diskussion om ordet pull

pull

pull
pulled
pulled
Verb

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Hur används ordet pull

 • "pull a bank robbery"
 • "pull a sled"
 • "The van pulled up"
 • "Pull the rope"
 • "pull one's horse to a stand"
 • "Pull the car over"

Ordet pull har 10 betydelser

 • Inom konst
 • Inom sex
 • Inom militärväsen
 • Inom ekonomi
 • Inom fordon
 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom schack
 • Inom data
 • Inom vardagligt
konst
sex
militärväsen
ekonomi
fordon
generell
ALLMÄNT
schack
data
vardagligt

Ordet pull inom konst

Översättningar (inom konst)

Synonymer till pull (inom konst)

Ordet pull inom sex

Översättningar (inom sex)

Svenska

Möjliga synonymer till pull (inom sex)

Ordet pull inom militärväsen

cause to move along the ground by pulling

Synonymer till pull (inom militärväsen)

Ordet pull inom ekonomi

Synonymer till pull (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till pull (inom ekonomi)

Ordet pull inom fordon

move into a certain direction; of a car

Synonymer till pull (inom fordon)

Ordet pull inom generell

apply force so as to cause motion towards the source of the motion

steer into a certain direction; of a vehicle

strain abnormally; of muscles and tendons

(inom generell)

Synonymer till pull (inom generell)

Ordet pull inom ALLMÄNT

Synonymer till pull (inom ALLMÄNT)

Ordet pull inom schack

Synonymer till pull (inom schack)

Möjliga synonymer till pull (inom schack)

Ordet pull inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till pull (inom data)

Möjliga synonymer till pull (inom data)

Ordet pull inom vardagligt

Synonymer till pull (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till pull (inom vardagligt)

Diskussion om ordet pull