streak

streaks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till streak

Hur används ordet streak

 • "You need to have a competitive streak when you're working in marketing"
 • "he has a stubborn streak"
 • "a streak of wildness"
 • "had a streak of bad luck"

Ordet streak har 4 betydelser

 • Inom fiske
 • Inom politik
 • Inom kläder
 • Inom generell
fiske
politik
kläder
generell

Vad betyder streak inom fiske ?

a distinctive characteristic

Översättningar (inom fiske)

Möjliga synonymer till streak (inom fiske)

Ordet streak inom politik

an unbroken series of events

Översättningar (inom politik)

Svenska
 • rad  [ allmänt ]

Synonymer till streak (inom politik)

Möjliga synonymer till streak (inom politik)

Ordet streak inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till streak (inom kläder)

Möjliga synonymer till streak (inom kläder)

Ordet streak inom generell

a sudden flash (as of lightning)

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till streak (inom generell)

Diskussion om ordet streak

 • - 2011-08-20

  upptåg

streak

streak
streaked
streaked
Verb

Synonymer till streak (inom generell)

Hur används ordet streak

 • "The plane streaked across the sky"

Ordet streak har 3 betydelser

 • Inom insekter
 • Inom generell
 • Inom medicin
insekter
generell
medicin

Vad betyder streak inom insekter ?

move quickly in a straight line

Översättningar (inom insekter)

Ordet streak inom generell

run naked in a public place

Översättningar (inom generell)

Ordet streak inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till streak (inom medicin)

Möjliga synonymer till streak (inom medicin)

Diskussion om ordet streak