grain

[gɹeɪn]
(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska
 • grain  [ måttenhet ]

Hur uttalas ordet grain?

[gɹeɪn]

Vad betyder grain inom barrväxt ?

Grain (förkortas gr) är en massenhet som ursptrungligen baserades på vikten av ett sädeskorn. https://sv.wikipedia.org/wiki/Grain

Möjliga synonymer till grain

 • gran [ måttenhet ]

Diskussion om ordet grain

 • - 2009-01-24

  natur ex: against our grain to do that = mot vår natur att göra så

grain

Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet grain

 • "a grain of sand"
 • "I saw the board across the grain"

Ordet grain har 6 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom måttenhet
 • Inom måttenhet
 • Inom måttenhet
 • Inom snickeri
 • Inom ALLMÄNT
botanik
måttenhet
måttenhet
måttenhet
snickeri
ALLMÄNT

Vad betyder grain inom botanik ?

cereal grain suitable as food for human beings

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till grain (inom botanik)

Möjliga synonymer till grain (inom botanik)

Ordet grain inom måttenhet

a small hard particle

Översättningar (inom måttenhet)

Svenska
 • korn  [ botanik ]

Möjliga synonymer till grain (inom måttenhet)

Ordet grain inom måttenhet

used for pearls or diamonds: 50 mg or 1/4 carat

Översättningar (inom måttenhet)

Svenska

Synonymer till grain (inom måttenhet)

Ordet grain inom måttenhet

1/60 dram; equals an avoirdupois grain or 64.799 milligrams

Ordet grain inom snickeri

dry seedlike fruit produced by the cereal grasses: e.g. wheat, barley, Indian corn

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Synonymer till grain (inom snickeri)

Möjliga synonymer till grain (inom snickeri)

Ordet grain inom ALLMÄNT

the direction or texture of fibers found in wood or leather or stone or in a woven fabric:

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till grain (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet grain

grain

grain
grained
grained
Verb

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till grain (inom ALLMÄNT)

Hur används ordet grain

 • "His hands were grained with dirt"

Ordet grain har 2 betydelser

 • Inom barn
 • Inom generell
barn
generell

Ordet grain inom barn

Översättningar (inom barn)

Möjliga synonymer till grain (inom barn)

Ordet grain inom generell

ta bort narv på läder

paint (a surface) to make it look like stone or wood

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Diskussion om ordet grain