Burr

Namn [-]

Översättningar

Diskussion om ordet Burr

burr

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet burr

  • "I videon ovan ser du SVT:s reportrar testa billekarna, burr, ja-och-nej-leken och filmleken."
  • "Gomorron Västerbotten och burr!!"

Diskussion om ordet burr

Burr

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Burr

burr

burr
burred
burred
Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till burr

Diskussion om ordet burr

burr

burrs
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet burr

  • "After removing the burr, you are ready for the final step: honing the cutting edge."

Ordet burr har 5 betydelser

  • Inom teknik, ALLMÄNT
  • Inom teknik
  • Inom botanik
  • Inom lingvistik
  • Inom snickeri
teknik, ALLMÄNT
teknik
botanik
lingvistik
snickeri

Vad betyder burr inom teknik, ALLMÄNT ?

rough edge left on a workpiece after drilling or cutting

Översättningar (inom teknik, ALLMÄNT)

Svenska
  • grad  [ teknik ]

Ordet burr inom teknik

rotary file for smoothing rough edges left on a workpiece

Översättningar (inom teknik)

Ordet burr inom botanik

a type of seed or fruit with short, stiff bristles or hooks

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till burr (inom botanik)

  • bur [ botanik ]

Möjliga synonymer till burr (inom botanik)

Ordet burr inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Ordet burr inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Möjliga synonymer till burr (inom snickeri)

Diskussion om ordet burr