lock

locken
lockar
lockarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till lock

Hur böjs ordet lock på svenska?

Obestämd singular: lock
Bestämd singular: locken
Obestämd plural: lockar
Bestämd plural: lockarna

Hur används ordet lock

 • "Bland annat förvarades kött i kyl och frys utan lock och en kyl höll alldeles för varm temperatur."
 • "När det gäller semlornas lock gör Lisa Linghäll två varianter, en med runda lock och en med trekantiga."
 • "När det gäller semlornas lock gör Lisa Linghäll två varianter, en med runda lock och en med trekantiga."
 • "– Trekantiga lock har man uppåt landet, säger Lisa."
 • "- Jag hade samlat på mig mycket saker sedan tidigare så som korkar, kapsyler och lock."
 • "– Dimman låg som ett tjockt lock."
 • "Eftersom växten växer snabbt och lägger sig som ett lock på vattnet, blir det mycket svårt för både växter och djur att överleva."
 • "Malin hade klivit rakt ner i en brunn utan lock."
 • "Nu kommer Fortifikationsverket att genomsöka området för att se om det finns fler brunnar utan lock."
 • "Kommunen håller på att anlägga bergvärme vid skolan och efter arbetena har det blivit ett hål i marken, som skyddats av ett lock."

Vad betyder lock inom sömnad ?

Dreadlocks, även dreads, är en frisyr baserad på hårets förmåga att tova sig. Dreads har funnits sedan minst 3600 år sedan, då de avbildades i den Minoiska kulturen på Kreta, i nuvarande Grekland https://sv.wikipedia.org/wiki/Dreadlocks

Möjliga synonymer till lock

Relaterat till lock

prydnad

vidhäftning

skrovlighe

Diskussion om ordet lock

lock

locket
lock
locken
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet lock på svenska?

Obestämd singular: lock
Bestämd singular: locket
Obestämd plural: lock
Bestämd plural: locken

Hur används ordet lock

 • "konservburkens lock kan ha gått sönder"
 • "Bland annat förvarades kött i kyl och frys utan lock och en kyl höll alldeles för varm temperatur."
 • "När det gäller semlornas lock gör Lisa Linghäll två varianter, en med runda lock och en med trekantiga."
 • "När det gäller semlornas lock gör Lisa Linghäll två varianter, en med runda lock och en med trekantiga."
 • "– Trekantiga lock har man uppåt landet, säger Lisa."
 • "- Jag hade samlat på mig mycket saker sedan tidigare så som korkar, kapsyler och lock."
 • "– Dimman låg som ett tjockt lock."
 • "Eftersom växten växer snabbt och lägger sig som ett lock på vattnet, blir det mycket svårt för både växter och djur att överleva."
 • "Malin hade klivit rakt ner i en brunn utan lock."
 • "Nu kommer Fortifikationsverket att genomsöka området för att se om det finns fler brunnar utan lock."
 • "Kommunen håller på att anlägga bergvärme vid skolan och efter arbetena har det blivit ett hål i marken, som skyddats av ett lock."

Vad betyder lock inom kontor ?

Ett lock är en del av en behållare och används som förslutningsanordning eller hölje, oftast genom att helt täcka öppningen till behållaren. Lock har hittats i krukmakerier redan 3100 f.Kr https://sv.wikipedia.org/wiki/Lock_(f%C3%B6rslutning)

Möjliga synonymer till lock

Diskussion om ordet lock

lock

locks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet lock har 6 betydelser

 • Inom lås
 • Inom matematik
 • Inom vapen
 • Inom sjöfart
 • Inom teknik
 • Inom textil
lås
matematik
vapen
sjöfart
teknik
textil

Vad betyder lock inom lås ?

A fastener fitted to a door or drawer to keep it firmly closed

Översättningar (inom lås)

Synonymer till lock (inom lås)

Möjliga synonymer till lock (inom lås)

Ordet lock inom matematik

a strand or cluster of hair

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till lock (inom matematik)

Möjliga synonymer till lock (inom matematik)

Ordet lock inom vapen

a mechanism that detonates the charge of a gun

Översättningar (inom vapen)

Svenska
 • säkring  [ militärväsen, vapen ]

Möjliga synonymer till lock (inom vapen)

Ordet lock inom sjöfart

section of canal that can be closed to control the water level; used to raise or lower vessels that pass through it

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till lock (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till lock (inom sjöfart)

Ordet lock inom teknik

a device incorporated into the ignition switch to prevent the use of a vehicle by persons who do not have the key

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till lock (inom teknik)

Möjliga synonymer till lock (inom teknik)

Ordet lock inom textil

any wrestling hold in which some part of the opponent's body is twisted or pressured

Översättningar (inom textil)

Möjliga synonymer till lock (inom textil)

Diskussion om ordet lock

lock

lock
locked
locked
Verb

Översättningar (inom textil)

Svenska

Synonymer till lock (inom textil)

Hur används ordet lock

 • "They were locked in embrace"
 • "The parents locked her daughter up for the weekend"
 • "She locked her jewels in the safe"
 • "lock the bike to the fence"
 • "Don't lock your knees in this exercise"
 • "He was locked in a laughing fit"

Ordet lock har 5 betydelser

 • Inom lås
 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom textil
 • Inom sjöfart
lås
generell
teknik
textil
sjöfart

Ordet lock inom lås

Översättningar (inom lås)

Svenska

Ordet lock inom generell

fasten with a lock

become rigid or immoveable; of bones

hold fast (in a certain state)

(inom generell)

Ordet lock inom teknik

Synonymer till lock (inom teknik)

Ordet lock inom textil

hold in a locking position: "He locked his hands around her neck"

Synonymer till lock (inom textil)

Ordet lock inom sjöfart

Synonymer till lock (inom sjöfart)

Diskussion om ordet lock