klaff

klaffen
klaffar
klaffarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till klaff

Hur böjs ordet klaff på svenska?

Obestämd singular: klaff
Bestämd singular: klaffen
Obestämd plural: klaffar
Bestämd plural: klaffarna

Hur används ordet klaff

 • "Svensk klaff revolutionerar hjärtvård"
 • "– Färjan och landgången kommer i otakt med varandra vilket gör att en klaff kan slå upp under lastning och lossning, säger Jonny Ödeen, distriktschef på Trafikverket Färjerederiet."
 • "Flygplan flög med trasig klaff"
 • "När Alicia väl kom på sin rutinkontroll i mitten av oktober ett halvår efter utsatt tid upptäcktes förändringar från den senaste kontrollen, bland annat ytterligare en läckande klaff."
 • "Enligt Britt Samuelsson, flygräddningsledare, larmade piloten om problem med en klaff på en av vingarna."
 • "Men när han fick välja mellan en mekanisk hjärtklaff, och en biologisk klaff från en gris, så föll valet på den sistnämnda."
 • "Katrineholm – Han har en klaff från en ko"
 • "Hindret installerades i december 2006 och består av ett gupp med en nedfällbar klaff."
 • "Redan 2002 talade Dansk Folkepartis dåvarande partiledare Pia Kjærsgaard om möjligheten att ” sätta en klaff i Öresundsbron ”."
 • "Det var efter en operation i en klaff som kvinnan vårdades på Eksjö lasarett."

Ordet klaff har 4 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom musik
 • Inom anatomi
 • Inom luftfart
sjöfart
musik
anatomi
luftfart

Vad betyder klaff inom sjöfart ?

fällbar skiva

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Synonymer till klaff (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till klaff (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till klaff (inom sjöfart)

Relaterat till klaff (inom sjöfart)

vikning

tillplattning

propp

Ordet klaff inom musik

Översättningar (inom musik)

Engelska
 • key  [ musik ]

Möjliga synonymer till klaff (inom musik)

Ordet klaff inom anatomi

Hjärtklaffar möjliggör styrning av blodet åt rätt håll i hjärtrummen. Mellan förmaken och kamrarna finns segelklaffarna (atrioventrikulärklaffar), och mellan kamrarna och artärerna sitter fickklaffarna (semilunarklaffar). Klaffarna kan bara öppnas i en riktning och när blodströmmen vänder stängs de automatiskt. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtklaff

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till klaff (inom anatomi)

Ordet klaff inom luftfart

Vingklaff (engelska: flap) är en anordning på en flygplansvinge som dels har en lyftkraftsökande och dels en bromsande effekt. Lyftkraftsökningen innebär att flygplanet kan flygas vid lägre fart utan att överstegras (stalla), vilket är en fördel främst vid start och landning. Den bromsande effekten gör att till exempel inflygningen kan köras brantare utan att farten ökar för mycket. https://sv.wikipedia.org/wiki/Vingklaff

Översättningar (inom luftfart)

Engelska
 • flap  [ luftfart ]

Möjliga synonymer till klaff (inom luftfart)

Diskussion om ordet klaff