tapp

[tap]
tappen
tapper
tapparna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tapp

Hur uttalas ordet tapp?

[tap]

Hur böjs ordet tapp på svenska?

Obestämd singular: tapp
Bestämd singular: tappen
Obestämd plural: tapper
Bestämd plural: tapparna

Hur används ordet tapp

 • "trätunnan hade en tapp"
 • "Fortsatt tapp för kyrkliga begravningar"
 • "De församlade i Folkets Hus i Karlskrona gladdes åt Moderaternas tapp och buade när det stod klart att Sverigedemokraternas tycks göra ett mycket bra val."
 • "Corona orsakar stort tapp för Blekingetrafiken"
 • "Ekonomiskt tapp även nästa år"
 • "Peter Christensen ( L ) tror också att de kommer se ett tapp i ekonomin även under nästa år."
 • "– Vi har sett ett stort tapp men har kvar verksamhet i mån det går."
 • "Vi är mitt i detta och vet inte om det är ett tillfälligt tapp eller om föreningsidrotten håller på att förändras och minska, säger Johan Norberg, docent i idrottsvetenskap"
 • "Nya siffror : Störst tapp av flygresenärer i Ronneby"
 • "– Hittills i år har vi ett tapp på över 100 000 kronor i intäkter."
 • "– Vi har sett ett stort tapp men har kvar verksamhet i mån det går."

Ordet tapp har 4 betydelser

 • Inom elektricitet
 • Inom anatomi
 • Inom teknik
 • Inom snickeri
elektricitet
anatomi
teknik
snickeri

Vad betyder tapp inom elektricitet ?

utskjutande del (propp) som passar i ett hål

Översättningar (inom elektricitet)

Synonymer till tapp (inom elektricitet)

Möjliga synonymer till tapp (inom elektricitet)

Relaterat till tapp (inom elektricitet)

vidhäftning

del

propp

splittring

konvexitet

Ordet tapp inom anatomi

i ögat

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till tapp (inom anatomi)

Möjliga synonymer till tapp (inom anatomi)

Ordet tapp inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till tapp (inom teknik)

Möjliga synonymer till tapp (inom teknik)

Relaterat till tapp (inom teknik)

förbindelse

stöd

kretsning

förbindelsemedel

Ordet tapp inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Engelska
 • pin  [ snickeri ]

Synonymer till tapp (inom snickeri)

Möjliga synonymer till tapp (inom snickeri)

Diskussion om ordet tapp