vindel

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet vindel

  • "Men nu har Skatteverket gjort en ny tolkning av skattelagstiftningen som kan göra det dyrare att köpa andelsägd vindel jämfört med att köpa från ett vanligt elbolag."
  • "Det går ochså att köpa vindel för en lite extrakostnad."
  • "Skatteverket vill beskatta skillnaden mellan produktionspriset på vindel och priset på den nordiska elbörsen."
  • "Samtidigt innebär sol- och vindel en ojämnare produktion, som ibland behöver kompletteras."
  • "År 2006 producerades det knappt en terawattimme vindel i Sverige, i dag har andelen ökat till 18 terawattimmar, och till 2030 så ska det byggas lika mycket till."
  • "Den goda tillgången på vindel i kombination med låg elförbrukning på grund av den hittills milda vintern har pressat elpriset så att flera vidkraftägare har problem med lönsamheten."
  • "Västra Götaland behöll förstaplatsen som det län med mest vindkraft och stod för ca 15 procent av Sveriges vindel."
  • "Näst mest vindel producerades i Västerbotten och på tredje respektive fjärde plats återfinns Skåne och Gävleborgs län."
  • "De fyra största länen stod tillsammans för nästan hälften av all vindel i Sverige."
  • "Vinsten för vindel består i ett konstant produktionspris på femton öre jämfört med energibolagens varierande marknadspriser."

Vad betyder vindel inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
invecklad kroklinje; spiralvrida|vriden linje; slinga, snirkel

Diskussion om ordet vindel