reva

revan
revor
revorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till reva

Hur böjs ordet reva på svenska?

Obestämd singular: reva
Bestämd singular: revan
Obestämd plural: revor
Bestämd plural: revorna

Hur används ordet reva

 • "Undersökningarna visar sedan att HMS Carlskrona har fått en reva i skrovet ovanför vattenytan och familjedagen kan fullföljas i alla fall till havs."
 • "Enligt Trafikverket ska militärbåten ha fått en reva, medan Aspöfärjan ska ha klarat sig bättre."
 • "Totalt 100 liter av vätskan läckte ut genom en cirka 3cm stor reva i behållaren."
 • "70 tusen stycken, 165 ton regnbågslax, uppges ha kommit fria när en av fiskodlingens båtar förra lördagen skar upp en reva i en fiskodlingskasse."
 • "Grundstötningen rev bland annat upp en tre meter lång reva i fören, men enligt Mikael Andersson ska det inte ha varit några problem för fartyget att bogseras ner mot Gdynia."
 • "Just nu ser vi bara en liten reva längst fram i förpiken."
 • "Enligt TT har dykare som undersökt skrovet funnit en tre meter lång reva i fartygets för."
 • "E-handlare får nu rätt att ta ut en värdeminskning om en vara skickas tillbaka med en fläck eller reva – alltså inte i oförändrat skick."
 • "Ojnareskogen kan bidra till ännu en reva i förtroendet för Stefan Löfven som en jobbens man."
 • "Den mindre Gotlandia II fick vid kollisionen störst skador och en 20 meter lång reva längs långsidan slets upp i höjd med passagerarutrymmet."

Ordet reva har 2 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom sömnad
botanik
sömnad

Vad betyder reva inom botanik ?

ranka, växtskott ovan jord

Översättningar (inom botanik)

Engelska

Synonymer till reva (inom botanik)

Möjliga synonymer till reva (inom botanik)

Relaterat till reva (inom botanik)

konvexitet

Ordet reva inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Synonymer till reva (inom sömnad)

Möjliga synonymer till reva (inom sömnad)

Relaterat till reva (inom sömnad)

buktighet

mellanrum

räffla

splittring

tråd

Diskussion om ordet reva

reva

revar
revade
revat
Verb

Översättningar (inom sömnad)

Synonymer till reva (inom sömnad)

Hur böjs ordet reva på svenska?

Presens: revar
Preteritum: revade
Supinum: revat

Vad betyder reva inom medicin ?

ranka, växtskott ovan jord

Möjliga synonymer till reva

Diskussion om ordet reva