brohuvud

brohuvudet
brohuvud
brohuvuden
Substantiv [t]

Hur böjs ordet brohuvud på svenska?

Obestämd singular: brohuvud
Bestämd singular: brohuvudet
Obestämd plural: brohuvud
Bestämd plural: brohuvuden

Vad betyder brohuvud inom generell ?

militär stödjepunkt upprättad av en framskjuten styrka för att säkra huvudstyrkans landsättning på en kust eller flodövergång;

Möjliga synonymer till brohuvud

Relaterat till brohuvud

skyddsmedel

väg

konvexitet

Diskussion om ordet brohuvud