maska

[ˈmasˌka]
maskar
maskade
maskat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till maska

Hur uttalas ordet maska?

[ˈmasˌka]

Hur böjs ordet maska på svenska?

Presens: maskar
Preteritum: maskade
Supinum: maskat

Hur används ordet maska

 • "Det var ju inte en enskild maska i samhällets skyddsnät, det var ett enda stort hål."
 • "Landstinget har dock enligt Molander inte sekretessbelagt allt det som Onemed ville maska i de aktuella handlingarna utan har gjort en självständig prövning."
 • "Hitta.se har därmed ett starkare skydd vad gäller yttrandefriheten och behöver inte maska ansikten, registreringsskyltar och annat som kan leda till att personer kan identifieras."
 • "Det påstås vara ett nätverk av unga poliser runt om i landet som ligger bakom uppmaningen att maska."
 • "Dessutom spelar man effektiv tid, så man kan inte maska."
 • "De kräver att det nuvarande avtalet bryts och ersätts av ett nytt och har redan börjat maska på jobbet för att sätta press på arbetsgivaren."
 • "” Mors maska och fars taska och brun stut – aldrig ska min eld slockna ut. ”"
 • "Lag som bara vill maska ska straffas."
 • "Tullen uppges maska i protest"
 • "Enligt det ukrainska bemanningsföretag som hyr ut personalen har vissa i gruppen börjat maska sedan kolletivavtalet väl blev klart."

Ordet maska har 2 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom kortspel
utbildning
kortspel

Vad betyder maska inom utbildning ?

smita undan från en uppgift (i synnerhet en fysiskt ansträngande), eller göra den långsammare än nödvändigt

Översättningar (inom utbildning)

Engelska
 • conk  [ vardagligt ]

Synonymer till maska (inom utbildning)

Möjliga synonymer till maska (inom utbildning)

Relaterat till maska (inom utbildning)

förlustelse

Ordet maska inom kortspel

Översättningar (inom kortspel)

Engelska

Diskussion om ordet maska

maska

[ˈmasˌka]
maskan
maskor
maskorna
Substantiv [n]

Översättningar (inom kortspel)

Hur uttalas ordet maska?

[ˈmasˌka]

Hur böjs ordet maska på svenska?

Obestämd singular: maska
Bestämd singular: maskan
Obestämd plural: maskor
Bestämd plural: maskorna

Hur används ordet maska

 • "Det var ju inte en enskild maska i samhällets skyddsnät, det var ett enda stort hål."
 • "Landstinget har dock enligt Molander inte sekretessbelagt allt det som Onemed ville maska i de aktuella handlingarna utan har gjort en självständig prövning."
 • "Hitta.se har därmed ett starkare skydd vad gäller yttrandefriheten och behöver inte maska ansikten, registreringsskyltar och annat som kan leda till att personer kan identifieras."
 • "Det påstås vara ett nätverk av unga poliser runt om i landet som ligger bakom uppmaningen att maska."
 • "Dessutom spelar man effektiv tid, så man kan inte maska."
 • "De kräver att det nuvarande avtalet bryts och ersätts av ett nytt och har redan börjat maska på jobbet för att sätta press på arbetsgivaren."
 • "” Mors maska och fars taska och brun stut – aldrig ska min eld slockna ut. ”"
 • "Lag som bara vill maska ska straffas."
 • "Tullen uppges maska i protest"
 • "Enligt det ukrainska bemanningsföretag som hyr ut personalen har vissa i gruppen börjat maska sedan kolletivavtalet väl blev klart."

Vad betyder maska inom generell ?

smita undan från en uppgift (i synnerhet en fysiskt ansträngande), eller göra den långsammare än nödvändigt

Möjliga synonymer till maska

Diskussion om ordet maska