spontning

spontningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet spontning

  • "De höga ljuden orsakas av så kallad spontning."
  • "Det var i slutet av förra veckan som arbetet med spontning tillfälligt stoppade."
  • "– Vi tror att det är pålning och spontning vid bygget som har orsakat det här, säger Lars-Åke Josefsson, beläggningsingenjör på tekniska kontoret i Jönköping."
  • "– Sedan vi fick kännedom om denna händelse så har vi helt avbrutit arbetet med denna typ av spontning."
  • "Den geotekniska delen med markförberedelser, spontning och annat är över."
  • "Arbetet med pålning och spontning i groparna där de nya slussportarna ska gjutas mötte stora geotekniska svårigheter."
  • "Skadorna uppkom i samband med pålning och spontning av grannhuset som ägs av Karlstadshus."
  • "Det kommer att krävas djup schaktning och spontning runt huset, och först när grunden är åtgärdad kan man börja restaurera övriga delar som tak, fasader och insidan av villan."

Relaterat till spontning

förbindelse

byggnation

Diskussion om ordet spontning