synkrets

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till synkrets

Vad betyder synkrets inom bildligt ?

(gränsen för) det område som man kan se (överblicka, fatta)

Möjliga synonymer till synkrets

Diskussion om ordet synkrets

synkrets

synkretsen
(-)(-)
Substantiv [n]

Vad betyder synkrets inom medicin ?

(gränsen för) det område som man kan se (överblicka, fatta)

Möjliga synonymer till synkrets

Relaterat till synkrets

rymd

avstånd

syn

Diskussion om ordet synkrets