utbredning

utbredningen
utbredningar
utbredningarna
Substantiv [n]

Synonymer till utbredning

Hur böjs ordet utbredning på svenska?

Obestämd singular: utbredning
Bestämd singular: utbredningen
Obestämd plural: utbredningar
Bestämd plural: utbredningarna

Hur används ordet utbredning

  • "– I samband med saneringen så tog vi prover vid olika tillfällen och löpande för att hålla koll på föroreningens utbredning och när vi analyserade vatten och jordprover så kunde vi konstatera kolväten av olika slag, säger Styrbjörn Bjarke, senior rådgivare som var Kustbevakningens organiserare i ärendet."
  • "– I stort kan man säga att det här problematiska vädret med snöbyar och snödrev som har varit utmed Götalands ostkust kommer att fortsätta under det kommande dygnet, även om snöbyarna har minskat lite i intensitet och utbredning, säger meteorologen Therese Gadd, till TT."
  • "Den årliga räkningen startade 2006 och är ett verktyg i strävan att kartlägga olika arters bestånd och utbredning."
  • "Enligt SVA har afrikansk svinpest sin ursprungliga utbredning i Afrika söder om Sahara, men sedan sjukdomen spreds till Kaukasus-området och Ryssland för drygt tio år sedan har den etablerat sig i stora delar av östra Europa och då främst hos vildsvin."
  • "Sjögull som är en invasiv art har sin naturliga utbredning i framförallt i Sydeuropa och Mindre Asien."
  • "Planet fotograferade området med hjälp av en spaningskapsel för att kunna ge underlag till andra myndigheter om brandens utbredning och vilka skador den orsakat."
  • "Enligt HaV har problemen med sälskador ökat de senaste åren, speciellt är det ökad utbredning av gråsäl som ställer till bekymmer för yrkesfisket."
  • "Risken för utbredning beror på det lugna vädret just nu, men Nellbring understryker att det är lite för tidigt att säga vilken effekt den får på badandet i Skåne och Blekinge."
  • "– Jag har själv sett att den finns där, säger Annika Lydänge som är den på Länsstyrelsen i Blekinge som tidigare har inventerat sandödlans utbredning i länet."
  • "Med tanke på att utgrävningsplatsen både ligger nästgårds slottet och inom den medeltida stadens utbredning kan det teoretiskt finnas riktigt gamla saker i backen."

Vad betyder utbredning inom fysik ?

spridning, omfång eller vidd av något

Möjliga synonymer till utbredning

Relaterat till utbredning

allmängiltighet

storlek

blandning

ökning

rymd

avstånd

alstring

närvaro

spridning

utvidgning

vidd

storlek

Diskussion om ordet utbredning