ockupation

ockupationen
ockupationer
ockupationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till ockupation

Hur böjs ordet ockupation på svenska?

Obestämd singular: ockupation
Bestämd singular: ockupationen
Obestämd plural: ockupationer
Bestämd plural: ockupationerna

Hur används ordet ockupation

 • "Sovjets ockupation av Afghanistan"
 • "Hen säger också att anklagelserna om ockupation av kyrkolokalen är befängda."
 • "Som skäl angavs bland annat Israels ockupation av västbanken och att Israel inte följer internationell rätt."
 • "Då angavs skälet vara bland annat Israels ockupation av västbanken och att Israel inte följer internationell rätt."
 • "– Men det var ingen ockupation."
 • "Det är organisationen Western Sahara Resource Watch som granskat rederiet, och som kritiserar företaget för att förse Marockos militär med olja, och därmed möjliggör landets ockupation av Västsahara."
 • "En ockupation som FN och Internationella domstolen i Haag fördömer och som nu pågått i 40 år."
 • "När säkerhetsläget förvärrades efter Rysslands ockupation av Krim sökte Sverige i stället tätare kontakter med Nato, bland annat i värdlandsavtalet från 2014."
 • "Samtidigt hotar Turkiets president EU om unionen skulle stämpla offensiven som en ockupation."
 • "Ett effektivt system för att rycka landet ur den desperata fattigdom som rådde efter 35 år av japansk kolonial ockupation fram till 1945 och Koreakrigets förödelse därefter."
 • "Gunilla Carlsson ( M ) anser att skriften, som har titeln Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina, är för hårt vinklad."

Ordet ockupation har 2 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom politik
militärväsen
politik

Vad betyder ockupation inom militärväsen ?

rådande, olagligt tillstånd under period av med trupper tilltvingad makt över främmande, ockuperad stat

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Synonymer till ockupation (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till ockupation (inom militärväsen)

Relaterat till ockupation (inom militärväsen)

anfall

närvaro

förvärv

Ordet ockupation inom politik

Översättningar (inom politik)

Engelska

Diskussion om ordet ockupation