chock

[ɧɔk]
chocken
chocker
chockerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet chock?

[ɧɔk]

Hur böjs ordet chock på svenska?

Obestämd singular: chock
Bestämd singular: chocken
Obestämd plural: chocker
Bestämd plural: chockerna

Hur används ordet chock

 • "Så snart som de gjort en chock beordrades vi att understödja artilleriet"
 • "Oväntat besök i hamnen – en lättare chock för turistchefen"
 • "– Det här kommer som en chock för mig också, säger Carina Borg."
 • "Så visst har det kommit som en chock."
 • "Det är nog en chock för alla utom Trump själv, som alltid trott på sig själv."
 • "Karlskronit i Florida : ” Det är en chock ”"
 • "– Jag tror att det blir en chock för studenterna när de kommer från gymnaiset, det är en större press och högre krav än i gymnasiet."
 • "Uppgifterna om flytt kom som en chock för studenterna i Karlshamn."
 • "Ann Elmér fick en chock när Ronneby kommun krävde henne på pengar för mat som hennes pappa skulle ha ätit."
 • "– Jag fick en chock."
 • "– Det var en chock, såklart."
 • "Oväntat besök i hamnen – en lättare chock för turistchefen"
 • "– Det här kommer som en chock för mig också, säger Carina Borg."
 • "Så visst har det kommit som en chock."
 • "Det är nog en chock för alla utom Trump själv, som alltid trott på sig själv."
 • "Karlskronit i Florida : ” Det är en chock ”"
 • "– Jag tror att det blir en chock för studenterna när de kommer från gymnaiset, det är en större press och högre krav än i gymnasiet."
 • "Uppgifterna om flytt kom som en chock för studenterna i Karlshamn."
 • "Ann Elmér fick en chock när Ronneby kommun krävde henne på pengar för mat som hennes pappa skulle ha ätit."
 • "– Jag fick en chock."
 • "– Det var en chock, såklart."

Ordet chock har 2 betydelser

 • Inom militärväsen, vardagligt
 • Inom elektricitet
militärväsen, vardagligt
elektricitet

Vad betyder chock inom militärväsen, vardagligt ?

plötslig, oväntad händelse eller handling som leder till ett upprört sinnestillstånd hos den som drabbats ''chock''; försvagat i sammansättningar som visar på stark överraskning ''hyreschock, chocksänkning''; stöt, kollision

Översättningar

Engelska
 • charge  [ militärväsen ]
 • charge  [ militärväsen ]

Möjliga synonymer till chock

Relaterat till chock

upprördhet

drivning

anfall

våldsamhet

obehag

lidande

överraskning

skakning

Ordet chock inom elektricitet

Översättningar

Synonymer till chock

Möjliga synonymer till chock

chock

chock
chocked
chocked
Verb

Översättningar

Hur används ordet chock

 • "The plane's wheels were chocked down"

Ordet chock har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
generell
generell
generell

Ordet chock inom generell

Översättningar

Ordet chock inom generell

secure with chocks

Ordet chock inom generell

support on chocks, as of boats, for example

chock

chocks
Substantiv

Översättningar

Vad betyder chock inom golf ?

a block of wood used to prevent the sliding or rolling of a heavy object

Översättningar

Synonymer till chock

Möjliga synonymer till chock

chock

Adverb

Hur används ordet chock

 • "it was chock-a-block full"

Vad betyder chock inom generell ?

as completely as possible