chock

[ɧɔk]
chocken
chocker
chockerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till chock

Hur uttalas ordet chock?

[ɧɔk]

Hur böjs ordet chock på svenska?

Obestämd singular: chock
Bestämd singular: chocken
Obestämd plural: chocker
Bestämd plural: chockerna

Hur används ordet chock

 • "Så snart som de gjort en chock beordrades vi att understödja artilleriet"
 • "Oväntat besök i hamnen – en lättare chock för turistchefen"
 • "– Det här kommer som en chock för mig också, säger Carina Borg."
 • "Så visst har det kommit som en chock."
 • "Det är nog en chock för alla utom Trump själv, som alltid trott på sig själv."
 • "Karlskronit i Florida : ” Det är en chock ”"
 • "– Jag tror att det blir en chock för studenterna när de kommer från gymnaiset, det är en större press och högre krav än i gymnasiet."
 • "Uppgifterna om flytt kom som en chock för studenterna i Karlshamn."
 • "Ann Elmér fick en chock när Ronneby kommun krävde henne på pengar för mat som hennes pappa skulle ha ätit."
 • "– Jag fick en chock."
 • "– Det var en chock, såklart."
 • "Oväntat besök i hamnen – en lättare chock för turistchefen"
 • "– Det här kommer som en chock för mig också, säger Carina Borg."
 • "Så visst har det kommit som en chock."
 • "Det är nog en chock för alla utom Trump själv, som alltid trott på sig själv."
 • "Karlskronit i Florida : ” Det är en chock ”"
 • "– Jag tror att det blir en chock för studenterna när de kommer från gymnaiset, det är en större press och högre krav än i gymnasiet."
 • "Uppgifterna om flytt kom som en chock för studenterna i Karlshamn."
 • "Ann Elmér fick en chock när Ronneby kommun krävde henne på pengar för mat som hennes pappa skulle ha ätit."
 • "– Jag fick en chock."
 • "– Det var en chock, såklart."

Ordet chock har 2 betydelser

 • Inom militärväsen, vardagligt
 • Inom elektricitet
militärväsen, vardagligt
elektricitet

Vad betyder chock inom militärväsen, vardagligt ?

plötslig, oväntad händelse eller handling som leder till ett upprört sinnestillstånd hos den som drabbats ''chock''; försvagat i sammansättningar som visar på stark överraskning ''hyreschock, chocksänkning''; stöt, kollision

Översättningar (inom militärväsen, vardagligt)

Engelska
 • charge  [ militärväsen ]
 • charge  [ militärväsen ]

Möjliga synonymer till chock (inom militärväsen, vardagligt)

Relaterat till chock (inom militärväsen, vardagligt)

upprördhet

drivning

anfall

våldsamhet

obehag

lidande

överraskning

skakning

Ordet chock inom elektricitet

Översättningar (inom elektricitet)

Engelska

Synonymer till chock (inom elektricitet)

Möjliga synonymer till chock (inom elektricitet)

Diskussion om ordet chock

chock

chock
chocked
chocked
Verb

Översättningar (inom elektricitet)

Hur används ordet chock

 • "The plane's wheels were chocked down"

Vad betyder chock inom generell, generell, generell ?

secure with chocks

support on chocks, as of boats, for example

Diskussion om ordet chock

chock

Adverb

Hur används ordet chock

 • "it was chock-a-block full"

Vad betyder chock inom generell ?

as completely as possible

Diskussion om ordet chock

chock

chocks
Substantiv

Översättningar

Vad betyder chock inom golf ?

a block of wood used to prevent the sliding or rolling of a heavy object

Möjliga synonymer till chock

Diskussion om ordet chock