trakasseri

trakasseriet
trakasserier
trakasserierna
Substantiv [t]

Hur böjs ordet trakasseri på svenska?

Obestämd singular: trakasseri
Bestämd singular: trakasseriet
Obestämd plural: trakasserier
Bestämd plural: trakasserierna

Rim på trakasseri

Vad betyder trakasseri inom generell ?

fortsattande besvär, ofredande eller plåga, kroppslig eller psykisk, orsakad vid någon medveten; vanlig i pluralformen, oftast i sexuellt samband

Relaterat till trakasseri

illvilja

obehag

lidande

tvedräkt

Diskussion om ordet trakasseri