bryderi

bryderiet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till bryderi

Hur används ordet bryderi

  • "” Vi som under många år har jobbat ute i uniform på gator och torg upplever att detta nog kan vara samhällets största bryderi just nu. ”"
  • "Moderaterna hamnar i bryderi."
  • "En pastejskiva i en plastpåse med oläslig text på har orsakat bryderi hos länsstyrelsen i Östergötland."
  • "Efter visst bryderi om vem som var den ansvarige redaren, kom tingsrätten fram till att privatpersonen är den som ska betala skadeståndet."
  • "Jönköping – Elöverkänslig ger tingsrätten bryderi"
  • "Att antalet drabbade astmafall bland barn stannat upp men att allergierna drabbar allt fler vållar forskarna bryderi"
  • "Länsstyrelsens bryderi – vem kan ställas till svar för dumpningarna?"

Vad betyder bryderi inom medicin ?

förhållandet eller tillståndet att vara förvirrad, osäker eller besvärad; ovisshet eller tvekan om vad man bör göra

Relaterat till bryderi

ansträngning

otillräcklighet

rubbning

misslyckande

lidande

hinder

svårighet

olämplighet

oordning

sammanblandning

ovisshet

Diskussion om ordet bryderi