sömnlöshet

sömnlösheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till sömnlöshet

Hur används ordet sömnlöshet

  • "I en skrivelse till socialnämnden i Ronneby skriver förvaltningscheferna bland annat att personalen lider av stress, sömnlöshet och nedstämdhet."
  • "Det finns omständigheter som kan öka risken för självmord – svår ångest, depression, sömnlöshet och allvarlig kroppslig sjukdom."
  • "Behandlingen minskar risken för återfall, men har också flera kända biverkningar som sömnlöshet och minskad sexlust."
  • "– Vi får signaler från våra sjuksköterskor att de har andra symptom i dag, djupare psykosociala utmattningssymptom, stress och sömnlöshet."
  • "Enligt Michael Mosley finns det studier som visar att drygt 30 procent av den svenska befolkningen lider av insomnia, sömnlöshet."
  • "Å andra sidan löper män, men inte kvinnor, med stressymptom som sömnlöshet och nedstämdhet två-tre gånger ökad risk för diabetes."
  • "Ångest, oro och sömnlöshet är nära dubbelt så vanligt hos människor med låg utbildning som hos dem med högre utbildning, visar Folkhälsoinstitutets årliga enkät."
  • "Tio procent av kvinnorna och sex pro- cent av männen med låg utbildning svarar i enkäten att de lider av svår sömnlöshet."
  • "Problem som sömnlöshet, ångest och oro ökar också bland unga vuxna."
  • "Att kommunicera i mobiltelefon dygnet runt gör ungdomar stressade och får allt fler att drabbas av sömnlöshet."

Vad betyder sömnlöshet inom generell ?

Sömnlöshet är en tillfällig eller mer varaktig oförmåga att sova och används allmänt för att beskriva upplevelsen av icke-kvalitativ sömn i form av lång insomningstid https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6mnl%C3%B6shet

Möjliga synonymer till sömnlöshet

Relaterat till sömnlöshet

fruktan

otillräcklighet

arbetslust

överkänslighet

uppvaknande

Diskussion om ordet sömnlöshet