motvillighet

motvilligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet motvillighet

  • "Själv har hon köpt en bil – något hon uppger med viss motvillighet."
  • "Kanske var det den danske kungen Christians motvillighet, han fick övertalas av sin regering, som gjorde att mötesplatsen på hans förslag blev just Malmö."
  • "- Det är med stor motvillighet och sorg som jag denna morgon ... har tagit emot Bob Quicks avskedsansökan från posten som chef för antiterrorenheten, sade Londons borgmästare Boris Jonson på torsdagen."
  • "Stängda gränser och motvillighet möter Khazar Fatemi när hon försöker resa in i Syrien från Irak."

Möjliga synonymer till motvillighet

Relaterat till motvillighet

motstånd

motstånd

motsats

svårighet

ont

ovillighet

Diskussion om ordet motvillighet