problem

[prʊˈbleːm]
problemet
problem
problemen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur uttalas ordet problem?

[prʊˈbleːm]

Hur böjs ordet problem på svenska?

Obestämd singular: problem
Bestämd singular: problemet
Obestämd plural: problem
Bestämd plural: problemen

Hur används ordet problem

 • "En annan konsult studerade en möjlig struktur för det framtida Tull och Fiscalis-programmet5: dess uppgifter, mål och potentiella policyval, inbegripet en övergripande analys av tullunionens framtida utmaningar och strukturella problem samt hur dess funktionssätt kan förbättras. eur-lex.europa.eu"
 • "– Det är ett jättestort problem och vissa sätter till och med sitt liv på spel, säger Marthin Latvalehto, 22 år, från Nättraby."
 • "Men vi har inte haft problem att fylla våra platser här och vi hopas och tror att det kommer fortsätta gå att lösa på frivillig väg, säger Michaela Linge, informationsansvarig på Sjöstridsskolan i Karlskrona."
 • "Enligt personalen ska de inte ha haft några problem med att lösa personalbehoven."
 • "Olyckan orsakade problem med framkomligheten på Sörbydalsvägen."
 • "– Det påstår jag i stora drag inte är polisens problem utan ett samhällsproblem där många måste gör mer för att de här unga männen inte ska låta sig rekryteras, sa Klas Friberg till SVT Nyheter."
 • "I Visby på Gotland har man råkat ut för samma problem, säger Anders Wahlberg, inre polisbefäl i Blekinge."
 • "Därefter har skolan haft upprepade problem med stölder och inbrott."
 • "– Om man är en del av en icke-hållbar utveckling så kommer man få större kostnader för resurser som man slösar med för att det finns färre kvar, man får problem med skatter och kundförtroende."
 • "– Det är jobbigt att behöva säga varje gång man träffar en läkare vilka problem man har för det är ganska tunga grejer."
 • "Flera villor och byggnader fick under lördagen problem med översvämningar och vattenskador."

Ordet problem har 2 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom vardagligt
juridik
vardagligt

Vad betyder problem inom juridik ?

tillstånd som inte är bra och som bör åtgärdas, och som vanligtvis går att lösa på något sätt

Ordet problem inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till problem (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till problem (inom vardagligt)

Diskussion om ordet problem

 • - 2009-05-27

  Orden problem på engelsak

 • - 2009-05-27

  svenska: problem. Engelska: problem, problems

 • - 2016-10-25

  bråk

 • - 2018-11-07

  knipa

problem

[prʊˈbleːm]
Verb

Hur uttalas ordet problem?

[prʊˈbleːm]

Hur används ordet problem

 • "– Det är ett jättestort problem och vissa sätter till och med sitt liv på spel, säger Marthin Latvalehto, 22 år, från Nättraby."
 • "Men vi har inte haft problem att fylla våra platser här och vi hopas och tror att det kommer fortsätta gå att lösa på frivillig väg, säger Michaela Linge, informationsansvarig på Sjöstridsskolan i Karlskrona."
 • "Enligt personalen ska de inte ha haft några problem med att lösa personalbehoven."
 • "Olyckan orsakade problem med framkomligheten på Sörbydalsvägen."
 • "– Det påstår jag i stora drag inte är polisens problem utan ett samhällsproblem där många måste gör mer för att de här unga männen inte ska låta sig rekryteras, sa Klas Friberg till SVT Nyheter."
 • "I Visby på Gotland har man råkat ut för samma problem, säger Anders Wahlberg, inre polisbefäl i Blekinge."
 • "Därefter har skolan haft upprepade problem med stölder och inbrott."
 • "– Om man är en del av en icke-hållbar utveckling så kommer man få större kostnader för resurser som man slösar med för att det finns färre kvar, man får problem med skatter och kundförtroende."
 • "– Det är jobbigt att behöva säga varje gång man träffar en läkare vilka problem man har för det är ganska tunga grejer."
 • "Flera villor och byggnader fick under lördagen problem med översvämningar och vattenskador."

Vad betyder problem inom generell ?

tillstånd som inte är bra och som bör åtgärdas, och som vanligtvis går att lösa på något sätt

Diskussion om ordet problem

problem

problems
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet problem

 • "what's the problem?"
 • "she and her husband are having problems"
 • "urban problems such as traffic congestion and smog"
 • "our homework consisted of ten problems to solve"

Ordet problem har 2 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom juridik
sjöfart
juridik

Vad betyder problem inom sjöfart ?

a state of difficulty that needs to be resolved

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till problem (inom sjöfart)

Ordet problem inom juridik

a question raised for consideration or solution

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till problem (inom juridik)

Diskussion om ordet problem

 • - 2018-03-09

  svår