knutpunkt

knutpunkten
knutpunkter
knutpunkterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till knutpunkt

Hur böjs ordet knutpunkt på svenska?

Obestämd singular: knutpunkt
Bestämd singular: knutpunkten
Obestämd plural: knutpunkter
Bestämd plural: knutpunkterna

Hur används ordet knutpunkt

 • "Karlskrona ska bli en knutpunkt i Europa för miljövänliga transporter."
 • "Kulturhuset är tänkt att bli en modern mötesplats och knutpunkt för olika kulturaktiviteter."
 • "En utställning som ägnas konstnären Hilding Linnqvist, som levde åren 1891 – 1984 och som under senare delen av sitt liv hade en viktig knutpunkt i Tällberg vid Siljan."
 • "Under senare delen av sitt liv hade Hilding Linnqvist en viktig knutpunkt i Tällberg vid Siljan."
 • "För att ta sig fram och klara sig i ett nytt land är det viktigt att lära sig språket, och i jakten på de viktiga språkkunskaperna blir biblioteken ofta en knutpunkt."
 • "Det betyder att Ludvika, jämte fem andra orter i landet, är – heller håller på att bli – en knutpunkt för betydande kriminell verksamhet som ofta handlar om narkotika och så kallad beskyddarverksamhet."
 • "Sture Bylén har skapat en värld runt det lilla samhället Morshyttan i Avesta kommun, med den pittoreska tågstationen utmed norra stambanan som knutpunkt."
 • "Samtidigt så ökar besökarna till biblioteken som blir en allt mer viktig knutpunkt i samhället för alla slags medier."
 • "På Svågagården i Ängebo finns förvaltningskontoren, skolan och äldreboendet som en knutpunkt i bygden."
 • "Syftet är att det ska bli lättare för producenter att utveckla nya livsmedel och att skolan ska fungera som en knutpunkt för vidare utbildning, inte bara för gymnasister, utan även för företagare som vill testa sina idéer."
 • "Karlskrona ska bli en knutpunkt i Europa för miljövänliga transporter."
 • "Kulturhuset är tänkt att bli en modern mötesplats och knutpunkt för olika kulturaktiviteter."
 • "En utställning som ägnas konstnären Hilding Linnqvist, som levde åren 1891 – 1984 och som under senare delen av sitt liv hade en viktig knutpunkt i Tällberg vid Siljan."
 • "Under senare delen av sitt liv hade Hilding Linnqvist en viktig knutpunkt i Tällberg vid Siljan."
 • "För att ta sig fram och klara sig i ett nytt land är det viktigt att lära sig språket, och i jakten på de viktiga språkkunskaperna blir biblioteken ofta en knutpunkt."
 • "Det betyder att Ludvika, jämte fem andra orter i landet, är – heller håller på att bli – en knutpunkt för betydande kriminell verksamhet som ofta handlar om narkotika och så kallad beskyddarverksamhet."
 • "Sture Bylén har skapat en värld runt det lilla samhället Morshyttan i Avesta kommun, med den pittoreska tågstationen utmed norra stambanan som knutpunkt."
 • "Samtidigt så ökar besökarna till biblioteken som blir en allt mer viktig knutpunkt i samhället för alla slags medier."
 • "På Svågagården i Ängebo finns förvaltningskontoren, skolan och äldreboendet som en knutpunkt i bygden."
 • "Syftet är att det ska bli lättare för producenter att utveckla nya livsmedel och att skolan ska fungera som en knutpunkt för vidare utbildning, inte bara för gymnasister, utan även för företagare som vill testa sina idéer."

Ordet knutpunkt har 2 betydelser

 • Inom järnväg
 • Inom bildligt
järnväg
bildligt

Vad betyder knutpunkt inom järnväg ?

plats där flera transportleder möts

Översättningar (inom järnväg)

Engelska

Synonymer till knutpunkt (inom järnväg)

Möjliga synonymer till knutpunkt (inom järnväg)

Relaterat till knutpunkt (inom järnväg)

förbindelse

sammanslagning

mitt

Ordet knutpunkt inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till knutpunkt (inom bildligt)

Möjliga synonymer till knutpunkt (inom bildligt)

Relaterat till knutpunkt (inom bildligt)

fråga

Diskussion om ordet knutpunkt