nod

noden
noder
noderna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till nod

Hur böjs ordet nod på svenska?

Obestämd singular: nod
Bestämd singular: noden
Obestämd plural: noder
Bestämd plural: noderna

Vad betyder nod inom anatomi ?

knutpunkt (i ett nätverk); punkt där linjer förgrenar sig eller skär varandra

Möjliga synonymer till nod

Diskussion om ordet nod

nod

nods
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet nod har 2 betydelser

  • Inom skogsbruk
  • Inom generell
skogsbruk
generell

Ordet nod inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till nod (inom skogsbruk)

Ordet nod inom generell

a sign of assent or salutation or command

the act of nodding the head

(inom generell)

Diskussion om ordet nod

nod

nod
nodded
nodded
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till nod (inom generell)

Hur används ordet nod

  • "He nodded his approval"
  • "The old man was nodding in his chair"
  • "The old man sat nodding by the fireplace"

Ordet nod har 2 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom generell
sjöfart
generell

Ordet nod inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till nod (inom sjöfart)

Ordet nod inom generell

express or signify by nodding

lower and raise the head, so as to indicate assent

let the head fall forward through drowsiness

sway gently back and forth, as of flowers or tress in the wind

be almost asleep

(inom generell)

Diskussion om ordet nod