snooze

snooze
snoozed
snoozed
Verb

Översättningar

Synonymer till snooze

Vad betyder snooze inom textil ?

sleep lightly or for a short period of time

Möjliga synonymer till snooze

Diskussion om ordet snooze

snooze

snoozes
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till snooze

Diskussion om ordet snooze