resultat

resultatet
resultat
resultaten
Substantiv [t]

Synonymer till resultat

Övrig relation till resultat

Hur böjs ordet resultat på svenska?

Obestämd singular: resultat
Bestämd singular: resultatet
Obestämd plural: resultat
Bestämd plural: resultaten

Hur används ordet resultat

 • "Resultatet av avtalet/fördraget"
 • "ett enastående resultat"
 • "Ett av resultaten av modern medicin är ökningen av förväntad livslängd"
 • "– I Blekinge har vi väldigt fina resultat."
 • "Skolverket menar att den nya IT-strategin kommer ge en större likvärdighet mellan eleverna på landets skolor och att elevernas resultat kommer bli bättre, om det finns en tydlig pedagogisk idé med datoranvändandet."
 • "– Förhoppningsvis får vi ett resultat under kvällen men vi vet ännu inte var läckan är, säger Lars-Inge Harryson."
 • "– Det har verkligen gett resultat."
 • "– Det är givetvis ett mycket glädjande resultat som visar att satsningen på timmestrafik är rätt i tiden."
 • "– Jag tycker redan att vi har börjat se resultat av de förbättringar som vi genomfört hittills och att patienterna är nöjdare nu, säger Hanna Svensson som är avdelningschef på akutmottagningen i ett pressmedelande."
 • "– Bakom denna ökning ligger ett målmedvetet arbete, framför allt av sjuksköterskorna inom den kommunala hälso- och sjukvården, med att ta fram rutiner och riktlinjer som vi ska följa för att uppnå de resultat som är önskvärda, säger Lena Sällström-Olsson, medicinsk ansvarig sjuksköterska och ansvarig för kvalitetsarbetet."
 • "SVT Nyheter Blekinge har också sökt partiets Blekingeordförande Margareta Forslund för en kommentar, men utan resultat."
 • "Traktorprotest gav inte resultat"
 • "Propplösande behandling redan i ambulansen, blodfettssänkande statiner och ballongsprängning är tre exempel på betydelsefulla metoder som alla är resultat av forskningsframsteg."

Ordet resultat har 2 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom bildligt
juridik
bildligt

Vad betyder resultat inom juridik ?

det som erhålls efter en aktivitet (ett projekt, ett resonemang eller liknande)

Synonymer till resultat (inom juridik)

Övrig relation till resultat (inom juridik)

Möjliga synonymer till resultat (inom juridik)

Relaterat till resultat (inom juridik)

fullbordan

betydelse

efterhand

problem

sammanhang

följd

senare inträffande

slut

tidsförhållande

tillägg

efterföljare

framgång

omdöme

hopsmältning

avslöjande

antal

Ordet resultat inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till resultat (inom bildligt)

Diskussion om ordet resultat