fenomen

[fɛnʊmˈeːn]
fenomenet
fenomen
fenomenen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet fenomen?

[fɛnʊmˈeːn]

Hur böjs ordet fenomen på svenska?

Obestämd singular: fenomen
Bestämd singular: fenomenet
Obestämd plural: fenomen
Bestämd plural: fenomenen

Hur används ordet fenomen

  • "Tropisk natt innebär att temperaturen inte understiger 20 grader på hela natten och är ett ovanligt fenomen – förra sommaren var inte en enda natt tropisk."
  • "Då stora delar av landets invånare var fattiga och lösdriveri var ett vanligt fenomen."
  • "- Vi har aldrig sett ett fenomen som det här i Hanöbukten tidigare, brunifieringen har nått en så pass hög nivå så att fisken flyr de här områdena, säger Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten."
  • "Vi ser ofta att kompetensen brister och att kunskaper saknas om de komplexa fenomen som förekommer i brotten."
  • "After work är ett välkänt fenomen i vuxenvärlden."
  • "Så att tala om att detta skulle vara ett vanligt fenomen, är en fullständig missuppfattning, säger hon."
  • "Det rör sig nog snarare om ett socialt fenomen än en enstaka person, så vi betraktar det inte som ett pyromanärende, säger Lotta Hansson, informationsansvarig vid Blekingepolisen."
  • "Djur och odlingslådor har fått ta plats mellan hyreshusen i Olofström – ett fenomen som gjort området till ett av de mest omtyckta."
  • "– Det är viktigt att vi alla hjälpts åt och får stopp på detta fenomen och att vi föräldrar pratar med våra barn och ungdomar, skriver fältsekreterarna."
  • "Enligt förslaget, inlämnat av en privatperson, är tiggarna i centrala Karlskrona ett ” osmakligt ” inslag i stadsbilden och ett fenomen som ger besökare och turister ” negativa upplevelser ” av Karlskrona."

Vad betyder fenomen inom spel ?

Fotograf: Rise0011
något som förekommer fysiskt eller i tanken och kan beskrivas eller visas upp

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till fenomen