jord

[juːrd]
jorden
jordar
jordarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
 • ground  [ amerikansk engelska, elektricitet, elektronik ]
 • earth  [ ålderdomlig ]
 • clay  [ ålderdomlig ]
 • ground  [ amerikansk engelska, elektricitet, elektronik ]

Synonymer till jord

Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet jord?

[juːrd]

Hur böjs ordet jord på svenska?

Obestämd singular: jord
Bestämd singular: jorden
Obestämd plural: jordar
Bestämd plural: jordarna

Hur används ordet jord

 • "– Jag ville blanda svensk jord och svenskt vatten med de syriska fröna, för att se hur det funkar att interegera dem, säger Zead Hasan."
 • "– Här har vi bränt rishögar för att skapa yta med blottad jord dit vi ska kunna sprida fröna av den här blomman för att på så sätt få den att få fler plantor på den här platsen, säger Annika Lydänge, Länsstyrelsen."
 • "– Barnen äter frukt, bär och jord så vi vill veta om det var en säker och trygg miljö för barnen, säger Daniel André."
 • "Med utgångspunkt i den ständigt aktuella vanvårdsutredningen har Blekingenytts reporter Martin Hult skrivit teaterpjäsen ” Mellan himmel och jord ”."
 • "Marken är förorenad av gammalt industriavfall och skulle kosta miljarder att sanera men en solcellspark ligger ovan jord och skulle därför vara perfekt just där menar kommunen."
 • "Just nu täcks den gamla soptippen över med jord för att förhindra att regnvatten rinner ned till föroreningar."
 • "– Vi förtydligar nu vår inbjudan till Annika Stenberg, och skulle det inte falla i god jord så får vi gå upp ett steg och då är det rikspolischefen vi får bjuda in till en träff, säger Roger Fredriksson ( M )."
 • "Men det faller inte god jord hos handlarna, som är oroliga över att tappa kunder."
 • "På vinterhalvåret behöver sköldpaddorna gå i dvala för att utvecklas ordentligt, och det gör de i Peters kylskåp, nedbäddade i jord."
 • "Gamla biblar ska läggas i vigd jord – Karlskrona amiralitetsförsamling samlar in böckerna."
 • "Här är den jord där jag föddes, sa den gamle mannen"

Ordet jord har 3 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom elektricitet
 • Inom jordbruk
geologi
elektricitet
jordbruk

Vad betyder jord inom geologi ?

Jord är den blandning av lösa avlagringar, vatten, gaser och organiskt material som täcker jordens landyta http://sv.wikipedia.org/wiki/Jord

Översättningar (inom geologi)

Engelska
 • ground  [ amerikansk engelska, elektricitet, elektronik ]
 • earth  [ ålderdomlig ]
 • clay  [ ålderdomlig ]

Synonymer till jord (inom geologi)

Möjliga synonymer till jord (inom geologi)

Relaterat till jord (inom geologi)

land

gråhet

Ordet jord inom elektricitet

Minusdelen av två strömförande kablar, motsats "ledare"

Översättningar (inom elektricitet)

Engelska
 • ground  [ amerikansk engelska, elektricitet, elektronik ]

Möjliga synonymer till jord (inom elektricitet)

Relaterat till jord (inom elektricitet)

slättland

Ordet jord inom jordbruk

Ett område på landet

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till jord (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till jord (inom jordbruk)

Diskussion om ordet jord

 • - 2010-12-05

  mmmmmmm

Jorden

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar (inom jordbruk)

Engelska

Jorden är en/ett (inom jordbruk)

Övrig relation till Jorden (inom jordbruk)

Jorden har del (inom jordbruk)

Hur används ordet Jorden

 • "Tre fjärdedelar av jordens yta är täcks dessutom av våra hav och oceaner, och vatten överförs i en ständig cykel från oceanerna till atmosfären och från atmosfären till jorden, för att slutligen återvända till havet via floderna. europarl.europa.eu"
 • "Skyltar som säger ” Jorden gråter, agera nu! ” och ” CO2 is in the air ”."
 • "Jorden verkar ha haft kvar en del näring från förra året och växtligheten har kommit igång på ett annat sätt."
 • "– Det lyder : ” har du aldrig planterat ett träd, så har du heller aldrig levat på Jorden ”."
 • "Jorden som följer med borren upp stopppas i påsar och ska skickas på analys,"
 • "Jorden är lucker och daggmaskarna slingrar sig mellan hans fingrar."
 • "Jorden är ju den grundläggande förutsättningen för att vi ska kunna bedriva lantbruk och kan jag då förbättra hälsan i jorden så kommer det göra att jag får bättre hållbarhet och bättre lönsamhet i min odling, säger Martin Krokstorp, lantbrukare."
 • "– Jorden är inte så bördig just här, vilket passar perfekt."
 • "Jorden på väg bort"
 • "“ Vi bedömer att systemet Jorden har blivit för komplext och det innebär att systemet är svårt, tidskrävande och därmed kostsamt att fortsätta utveckla ”,"
 • "Går det att framtidssäkra Jorden?"

Vad betyder Jorden inom planeter ?

Fotograf: Wikipedia
Jorden är den tredje planeten från solen och den största av de så kallade stenplaneterna i solsystemet. Jorden är hemvist för alla kända levande varelser, inklusive människan. http://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden

Relaterat till Jorden

planet

måne

Diskussion om ordet Jorden

jorden

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet jorden

 • "Grannarna engagerade sig och tillsammans sådde de syriska frön i jorden."
 • "– Bland annat är frågan hur vi människor kommer att reagera på att vi inte längre är den varelse eller entitet på jorden som gör det mest kreativa och uppbyggande arbetet."
 • "Man kan också sticka ner en pinne i jorden och vattna rötterna istället för att vattna på ytan i rabatten vilket gör att det inte dunstar vatten."
 • "Går det att odla frön från mellanöstern i jorden i Blekinge?"
 • "Vårdagjämning inträffar när solens centrum passerar himmelsekvatorn på väg norrut, dag och natt är ungefär lika långa på hela jorden."
 • "Gravity är lite utflippad och fel på sina ställen men den visar väldigt bra miljön hur det ser ut från rymden på jorden, säger Christer Fuglesang."
 • "Jag tycker att det ligger i allas intresse att ha en bra kartläggning av vilka ämnen som finns i jorden, men för mig blir det konstigt att peka ut en specifik näringsgren, säger han."
 • "Det kommer inte bli någon spade i jorden här i september, säger hon bestämt."
 • "Det är forskare från Blekinge Tekniska Högskola som säger sig ska rädda jorden från undergång."
 • "Den civila beredskapslagringsplatsen låg 60 meter ner under jorden och var 130 meter lång."

Vad betyder jorden inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
den tredje planeten kring stjärnan solen; den planet som människan och till henne besläktade arter av organismer utvecklats på; planeten Tellus

Relaterat till jorden

alstring

värld

tillvaro

Diskussion om ordet jorden