jordplätt

jordplätten
jordplättar
jordplättarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till jordplätt

Hur böjs ordet jordplätt på svenska?

Obestämd singular: jordplätt
Bestämd singular: jordplätten
Obestämd plural: jordplättar
Bestämd plural: jordplättarna

Hur används ordet jordplätt

  • "Sånglärkorna behöver en liten ren orörd jordplätt där de kan häcka och födosöka."
  • "Men ska vi leva på samma jordplätt så måste vi acceptera att vi är olika, säger Gustaf Centervall."
  • "På platsen där Svineris lokaler låg finns idag bara en jordplätt,"
  • "Efter nattens besök av vildsvinen så ser åkern där hennes häst brukar gå och beta ut som en tuvig jordplätt."
  • "Nästan 8000 kolonister arrenderar sin jordplätt bara på Stockholms mark."
  • "Nästan 8.000 kolonister arrenderar sin jordplätt bara på Stockholms mark, Den stora trädgårdstrenden har betytt mycket, och i dag kan alla vara kolonister vare sig man är violinist i hovkapellet eller hemspråkslärarinna i arabiska."
  • "När Stella Fare fick sin jordplätt 2003 förstod hon inte kolonigrannarnas vurm för potatisen."
  • "Det enda som gör mig lugn är att jag har en liten jordplätt här som påminner mig om mitt forna hem."
  • "– Här ska jag bygga ett eget hus, säger Gira och pekar mot en jordplätt som ligger på promenadavstånd från familjens hus."
  • "Så fort de kommer ut springer de till en ” gosig jordplätt ” som Johanna kallar det, och rullar runt."

Möjliga synonymer till jordplätt

Diskussion om ordet jordplätt