polcirkel

polcirkeln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

polcirkel är del av

Hur används ordet polcirkel

  • "Där, en bra bit norr om Mars polcirkel, väntar temperaturer på mellan - 33 och - 73 grader Celsius."

Rim på polcirkel

Ordet polcirkel har 2 betydelser

  • Inom geografi
  • Inom generell
geografi
generell

Vad betyder polcirkel inom geografi ?

cirkel längs ytan vid en given breddgrad på en planet, med en i förhållande till omloppsplanets normal lutande rotationsaxel, ovan eller under vilken midnattssol kan ses åtminstone under ett av årets dagar

Översättningar (inom geografi)

Engelska

polcirkel är del av (inom geografi)

Relaterat till polcirkel (inom geografi)

värld

Ordet polcirkel inom generell

Diskussion om ordet polcirkel