utmark

utmarken
utmarker
utmarkerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet utmark på svenska?

Obestämd singular: utmark
Bestämd singular: utmarken
Obestämd plural: utmarker
Bestämd plural: utmarkerna

Hur används ordet utmark

  • "När man säger ordet fäbod tänker antagligen de flesta på ett småskaligt traditionellt lantbruk – eller – i utmark och skog för boskapsskötsel under sommarhalvåret, som nationalencyklopedien skriver."
  • "– Det har varit en utmark, Man har säkert fortfarande jagat, hämtat sin ved och plockat bär, men det ger väldigt lite lämningar, säger Färjare."

Ordet utmark inom

Möjliga synonymer till utmark

Relaterat till utmark

slättland

egendom

Diskussion om ordet utmark