förklaring

förklaringen
förklaringar
förklaringarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet förklaring på svenska?

Obestämd singular: förklaring
Bestämd singular: förklaringen
Obestämd plural: förklaringar
Bestämd plural: förklaringarna

Ordet förklaring har 2 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom politik
matematik
politik

Vad betyder förklaring inom matematik ?

bit information, ofta en text, med syfte att mottagaren (t.ex. läsaren) efter att ha erhållit informationen skall förstå något ("varför" något är som det är), om det ämne informationen berör, som mottagaren eventuellt inte tidigare förstod

Synonymer till förklaring (inom matematik)

Relaterat till förklaring (inom matematik)

tillägg

betydelse

minnesmärke

avhandling

domstolsförhandling

överensstämmelse

bevis

uttydning

rättfärdigande

framträdande

handledning

bekräftelse

avbön

avslöjande

genmäle

orsakssammanhang

omdöme

utmaning

svar

Diskussion om ordet förklaring