telegram

telegrammet
telegram
telegrammen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet telegram på svenska?

Obestämd singular: telegram
Bestämd singular: telegrammet
Obestämd plural: telegram
Bestämd plural: telegrammen

Hur används ordet telegram

  • "Alla svenskar som fyller 100 år får ett telegram från kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia."
  • "– Man såg ju genast att det här var en sensation så att den här mannen från muséet skickade ett telegram till riksantikvarie Hildebrandt att ett sensationellt fynd hade gjorts och sen åkte skatten ner till Stockholm efter att ha visats på museet här först."
  • "Hovets uppger att ” Sveriges statschef skickar, enligt gängse rutin i samverkan med utrikesdepartementet, telegram på nationaldagen till alla länder."
  • "Där fick han en dag i sin hand ett telegram från TT om hans morbror Sture."
  • "Norges påstådda intresse var ett spel för galleriet, visar amerikanska diplomatiska telegram som Wikileaks har kommit över, uppger tidningen."
  • "Bland de många dokument med diplomatrapporter som internetsajten Wikileaks kommit över finns flera hundra telegram från den amerikanska ambassaden i Stockholm."
  • "Enligt ett hemligt telegram från USA:s ambassad är man den enda tillverkaren som godkänts av den amerikanska myndigheten Food and Drug Adminstration."
  • "Det framgår av de 600 hemliga rapporter eller telegram som skickats från den amerikanska ambassaden i Stockholm till Washington och som läckts genom internetsajten Wikileaks och som SVT-programmet Dokument inifrån har tagit del av."
  • "Det innebär att nätverk av människor omgående agerar genom att skriva och skicka brev, fax, elektonisk post, telegram eller telex till berörda regeringar."
  • "Rysslands president Vladimir Putin har skickat telegram."

Vad betyder telegram inom telefoni ?

Fotograf: Wikipedia
ett meddelande överfört med telegraf

Möjliga synonymer till telegram

Relaterat till telegram

information

offentliggörande

brådska

korrespondens

Diskussion om ordet telegram

telegram

telegrams
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder telegram inom sjöfart ?

a message transmitted by telegraph

Möjliga synonymer till telegram

Diskussion om ordet telegram