intimation

intimations
Substantiv

Översättningar

Ordet intimation har 3 betydelser

  • Inom mytologi
  • Inom juridik
  • Inom ALLMÄNT
mytologi
juridik
ALLMÄNT

Ordet intimation inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Möjliga synonymer till intimation (inom mytologi)

Ordet intimation inom juridik

Synonymer till intimation (inom juridik)

Möjliga synonymer till intimation (inom juridik)

Ordet intimation inom ALLMÄNT

Synonymer till intimation (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till intimation (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet intimation