härold

härolden
härolder
härolderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till härold

Hur böjs ordet härold på svenska?

Obestämd singular: härold
Bestämd singular: härolden
Obestämd plural: härolder
Bestämd plural: härolderna

Vad betyder härold inom historia ?

Fotograf: Wikipedia
person som hade till uppgift att utfärda kungörelser

Möjliga synonymer till härold

Relaterat till härold

offentliggörande

föregångare

budbärare

Diskussion om ordet härold