telex

telexen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till telex

Ordet telex inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till telex

Relaterat till telex

budbärare

Diskussion om ordet telex

telex

telexet
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet telex

  • "Det innebär att nätverk av människor omgående agerar genom att skriva och skicka brev, fax, elektonisk post, telegram eller telex till berörda regeringar."
  • "Flygbolaget ska låta dig lämna två meddelanden gratis per telefon, e-post, telex eller fax till destinationsorten."

Vad betyder telex inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
en motsvarighet till telefonnät med teleprinter i st f telefonapparat

Möjliga synonymer till telex

Diskussion om ordet telex

telex

telex
telexed
telexed
Verb

Översättningar

Hur används ordet telex

  • "We telexed the information to our sister company"

Vad betyder telex inom generell ?

communicate by telex

Diskussion om ordet telex

telex

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet telex

Telex

Substantiv

Översättningar

Svenska
  • TLX  [ data, telefoni ]

Vad betyder Telex inom data ?

filändelse

Diskussion om ordet Telex