ljussignal

ljussignalen
ljussignaler
ljussignalerna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet ljussignal på svenska?

Obestämd singular: ljussignal
Bestämd singular: ljussignalen
Obestämd plural: ljussignaler
Bestämd plural: ljussignalerna

Hur används ordet ljussignal

 • "Via en ljussignal på roboten har Lucas kunna räcka upp handen och svara på lärarens fråga via högtalarna."
 • "En annan ljussignal har signalerat om han är aktiv eller inte."
 • "Polisen har hört lokföraren som uppgett att korsningen var bevakad med nedfällda bommar och ljud och ljussignal."
 • "Ytterligare en civilpolispatrull försökte få stopp på fordonet med hjälp av stoppanordningen på polisbilen, det vill säga en ljud- och ljussignal, men föraren vägrade stanna och körde vidare i hög fart."
 • "De kallas för enkel ljussignal."
 • "JÄRVSÖ Trafikverket kan komma att sätta upp ytterligare en enkel ljussignal efter utredningen av en kollision mellan en traktor och ett Reginatåg från Tågkompaniet utanför Järvsö i maj."
 • "Kameran kommunicerar med en dator och föraren varnas med ljudeller ljussignal på instrumentpanelen."
 • "Mitt i den rumsstora kameran finns en apparatur som skickar ut en 0,000000000000001 sekunder lång men extremt stark ljussignal som lyser upp objekt – även sådana som finns bakom eventuella hinder."
 • "I den siffran räknas alla plankorsningar på trafikerade banor in, både de med bommar, ljud- och ljussignal, kryssmärke eller inget skydd alls."
 • "Enligt Thomas Fredriksson, inre befäl på räddningstjänsten i Östersund, fanns det ingen ljussignal vid övergången, utan endast en ljudsignal."
 • "Via en ljussignal på roboten har Lucas kunna räcka upp handen och svara på lärarens fråga via högtalarna."
 • "En annan ljussignal har signalerat om han är aktiv eller inte."
 • "Polisen har hört lokföraren som uppgett att korsningen var bevakad med nedfällda bommar och ljud och ljussignal."
 • "Ytterligare en civilpolispatrull försökte få stopp på fordonet med hjälp av stoppanordningen på polisbilen, det vill säga en ljud- och ljussignal, men föraren vägrade stanna och körde vidare i hög fart."
 • "De kallas för enkel ljussignal."
 • "JÄRVSÖ Trafikverket kan komma att sätta upp ytterligare en enkel ljussignal efter utredningen av en kollision mellan en traktor och ett Reginatåg från Tågkompaniet utanför Järvsö i maj."
 • "Kameran kommunicerar med en dator och föraren varnas med ljudeller ljussignal på instrumentpanelen."
 • "Mitt i den rumsstora kameran finns en apparatur som skickar ut en 0,000000000000001 sekunder lång men extremt stark ljussignal som lyser upp objekt – även sådana som finns bakom eventuella hinder."
 • "I den siffran räknas alla plankorsningar på trafikerade banor in, både de med bommar, ljud- och ljussignal, kryssmärke eller inget skydd alls."
 • "Enligt Thomas Fredriksson, inre befäl på räddningstjänsten i Östersund, fanns det ingen ljussignal vid övergången, utan endast en ljudsignal."

Diskussion om ordet ljussignal