epost

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till epost

Hur används ordet epost

  • "Beskyddet går i huvudsak ut på att polisen följer det som kommer in via epost och sociala medier och gör en bedömning av säkerhetsläget utifrån det."
  • "Frågorna i intervjun är besvarade via epost."
  • "I september 2018 gjorde polisen en anmälan om personuppgiftsincident till Datainspektionen efter att den fått information om “ felskickade epost i stora mängder ”, som i stället för att gå till myndigheten hamnat hos en utomstående mottagare."
  • "På Konsument Europas webbplats uppmanas de som drabbats att kontakta Vistacloud via epost eller brev."
  • "Det ska till exempel krävas en skriftlig bekräftelse från konsumenten, till exempel via epost eller sms, innan ett avtal blir bindande."
  • "Jag får dagligen epost från svenskar om hur illa ställt det är, sade hon."
  • "Två programmerare släppte på fredagen en mjukvara som kan spionera på all epost och sms i Androidtelefoner."
  • "På tisdagen skulle Försvarets Radioanstalt ( FRA ) börja tappa våra telekablar på samtal, sms och epost."
  • "Telefonavlyssning kan till exempel även omfatta epost."
  • "Vad beträffar den omdebatterade FRA-spaningen mot t.ex. internet och epost vill han ha mycket strikta regler för hur polisen ska kunna få använda den :"

Möjliga synonymer till epost

Relaterat till epost

skrivning

budbärare

nyhet

Diskussion om ordet epost