skrivelse

skrivelsen
skrivelser
skrivelserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till skrivelse

Hur böjs ordet skrivelse på svenska?

Obestämd singular: skrivelse
Bestämd singular: skrivelsen
Obestämd plural: skrivelser
Bestämd plural: skrivelserna

Hur används ordet skrivelse

 • "Jag såg skrivelsen angående bolaget på väggen"
 • "Det menar Blekinges pensionärsorganisationer i en skrivelse till landstingsstyrelsen."
 • "Det var i slutet av sommaren som Roger Fredriksson ( M ), tillsammans med Camilla Brunsberg ( M ) och Annicka Engblom ( M ), i en skrivelse begärde att få ett möte med regionpolischefen Annika Stenberg för att diskutera polisbristen."
 • "Men i en skrivelse föreslår Blekingesjukhusets förvaltningschef Lars Almroth att man sätter in ett extra landstingsfullmäktige och klubbar stängningen redan nu."
 • "Blekinge museum har i en skrivelse påpekat att de blev sent tillfrågade."
 • "I en skrivelse till Arbetsmiljöverket slår facket fast att personalen på den aktuella förvaltningen under lång tid utsatts för nedsättande kommentarer och kränkningar från en arbetsledare och att dom insatser som kommunen hittills vidtagit inte varit tillräckliga."
 • "Men det låter annorlunda när han i ett skrivelse till kommunen, som inspekterat platsen efter en anonym anmälan nyligen, redogör för bygget."
 • "Länsstyrelsen har skickat en skrivelse till regeringen med önskemål om en utvärdering av systemet med överlåtbara rättigheter i sill- och skarpsillfisket i Östersjön, som man menar begränsar möjligheterna till att bevara och utveckla ett regionalt fiske."
 • "I en skrivelse till Förvaltningsrätten har han tidigare sagt att han inte utesluter att politiska motiv ligger bakom anmälningarna mot honom."
 • "I sin skrivelse till kammarrätten menar de att de inte har fått möjlighet att yttra sig i rättsprocessen tidigare, och att förvaltningsrättens dom inte är korrekt."
 • "I samma skrivelse konstaterar han senare ” att byggnadens samtliga delar byttes ut ”."

Vad betyder skrivelse inom post ?

skriftligt brev eller meddelande, oftast skickat mellan politiska instanser, eller inlämnat till en domstol

Möjliga synonymer till skrivelse

Relaterat till skrivelse

korrespondens

skrivning

information

Diskussion om ordet skrivelse