inrapportering

inrapporteringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet inrapportering

  • "Men precis som Kallingeskolans rektor, tror Inger Hjort, biträdande chef på utbildningsförvaltningen i Ronneby att ett större fokus och lättare inrapportering är en förklaring bakom ökningen."
  • "SVA ber allmänheten om hjälp med inrapportering av sjuka och döda vilda fåglar genom online-formuläret"
  • "Enligt honom beror ökningen på statens nya system för inrapportering där man numera också måste redovisa tillbud."
  • "Intervallen har bara betydelse när man bestämmer referensvärdet och kan bli aktuella igen om referensvärdena ska justeras vid nästa inrapportering."
  • "” När jag drar mig tillbaka och skriver om den här branschen så kommer ditt namn stå med gyllene bokstäver ” och fick svaret från en av de ansvariga för Barclays inrapportering ” jag skulle föredra att det här inte stod i någon bok ”."
  • "” En ny inrapportering introducerats av Skatteverket för IPS utbetalning."
  • "Ett systemfel har gjort att inrapportering i år skedde både enligt det gamla och det nya inrapporteringssättet, vilket varit felaktigt. ”"
  • "Dessutom har regler för inrapportering och beräkningar tydliggjorts."
  • "Mycket är på gång, menar hon, och nämner åtgärdsprogrammet God havsmiljö 2020 som adresserar just förlorade och uttjänta fiskeredskap, det kunskapsbyggande samarbetsprojektet mellan EU-länderna runt Östersjön, Pan Baltic Scope, som ska leda framåt och appen som används i satsningen i Trelleborg / Region Skåne för att underlätta inrapportering ska lanseras nationellt eftersom det ” måste bli enklare att märka fiskeredskap och att lämna in förlorad utrustning ”."
  • "I stället var det så att det saknades inrapportering, journalerna var ofullständiga, säger hon."

Diskussion om ordet inrapportering