expressbrev

expressbrevet
expressbrev
expressbreven
Substantiv [t]

Hur böjs ordet expressbrev på svenska?

Obestämd singular: expressbrev
Bestämd singular: expressbrevet
Obestämd plural: expressbrev
Bestämd plural: expressbreven

Hur används ordet expressbrev

  • "Det går att köpa till extra tjänster, som exempelvis expressbrev."
  • "Däremot berörs inte paketleveranser, expressbrev och brev till postboxar."
  • "Cirka 300.000 försändelser är försenade, bland annat a-post och expressbrev."

Vad betyder expressbrev inom post ?

brev som snarast möjligt skall bäras ut till adressaten

Möjliga synonymer till expressbrev

Relaterat till expressbrev

information

information

Diskussion om ordet expressbrev