ljudsignal

ljudsignalen
ljudsignaler
ljudsignalerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet ljudsignal på svenska?

Obestämd singular: ljudsignal
Bestämd singular: ljudsignalen
Obestämd plural: ljudsignaler
Bestämd plural: ljudsignalerna

Hur används ordet ljudsignal

  • "Plankorsningen var utrustad med en enkel ljudsignal och ett kryssmärke."
  • "Trafikverket utreder därför om ett stängsel på andra sidan spåren skulle vara en lösning, alternativt en ljudsignal som skrämmer bort djuren."
  • "Den ljudsignal som hördes i Hyltebruk på torsdag morgon och i lördags, var inte varningssignalen Viktigt meddelande till allmänheten."
  • "Enligt Folksam skulle nära hälften av de årligen cirka 160 obältade trafik- offren överleva om bilen var utrustad med en tydlig ljus- och ljudsignal."
  • "Enligt Thomas Fredriksson, inre befäl på räddningstjänsten i Östersund, fanns det ingen ljussignal vid övergången, utan endast en ljudsignal."
  • "- Vi använder oss av en minsökare den ger ifrån sig en ljudsignal när den har hittat ett metalliskt föremål, då stannar vi upp och identifierar vad det är säger Kristian Lundmark, röjdykare"
  • "– Just nu tittar vi på att införa en ljudsignal när felmeddelandet studsar tillbaka."
  • "Under tisdagsmorgonen hörde många i Örebro av sig till SOS Alarm om en tutande ljudsignal som lät som signalen för viktigt meddelande till allmänheten, VMA, även kallad ” Hesa Fredrik ”."
  • "Räddningstjänsten på Gotland meddelar nu att man kommer att använda sig av en ljudsignal för att kalla in ledig personal från fältet."
  • "Systemet skickar ut en varning genom en ljudsignal, och då väjer örnen och andra fåglar för vindkraftverket."

Diskussion om ordet ljudsignal