järtecken

järtecknet
järtecken
järtecknen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till järtecken

Hur böjs ordet järtecken på svenska?

Obestämd singular: järtecken
Bestämd singular: järtecknet
Obestämd plural: järtecken
Bestämd plural: järtecknen

Hur används ordet järtecken

  • "Det hela uppfattades som järtecken och förebud, som signaler från högre makter."
  • "En del har trott att de är järtecken som förebådar stora händelser."
  • "Har betraktats som järtecken"
  • "Det var ett järtecken att Frankrikes president Macron under klimattoppmötet backade från miljöskatt på diesel och att svenska riksdagen antog en budget som avskaffar klimatskatten på flyget."
  • "Länge ansåg människorna att kometer var järtecken, ett förbud om krig, farsoter eller andra ruskigheter."
  • "För engelsmännen den gången sannerligen ett järtecken om krig och ockupation."

Vad betyder järtecken inom generell ?

Omen, eller järtecken, är varsel, förebud eller tecken på något, i folktron tron att vissa händelser kan säga något om en persons framtid och kommande händelser, positiva eller negativa. http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rtecken

Relaterat till järtecken

beteckning

föregångare

förhoppning

varning

förebud

underlighet

Diskussion om ordet järtecken