naturfenomen

naturfenomenet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet naturfenomen

  • "Tidigare i somras fick David Olsson i Skålbo i Dala-Järna uppleva ett riktigt mäktigt naturfenomen."
  • "Och trots att vi inte kan rå över naturfenomen som åska kan landets alla husägare faktiskt gardera sig mot konsekvenserna av ett åsknedslag genom att installera ett skydd för de åsköverspänningar som kommer in i byggnader via ledningssystem som el- och telekablar och vatten- och avloppsrör, enligt Emanuel Aldén."
  • "Å ena sidan ett intressant naturfenomen, om man frågar vissa"
  • "Vi på SVT vill se dina bilder på luddet – ett spännande naturfenomen enligt somliga och en oroande brandfara enligt andra."
  • "Försvaret uppger att man helt kunnat utesluta att observationerna rör sig om djur eller naturfenomen."
  • "Magnifikt naturfenomen fastnade på bild"
  • "Skurugata har beskrivits som Sydsveriges mest egendomliga naturfenomen."
  • "– Det skulle man ju kunna tycka, men när det gäller åska och andra naturfenomen är det väldigt svårt att skydda sig."
  • "Kommer ackompanjera naturfenomen"
  • "Melodifestivalen-veteran och svensk mästare i att sjunga om naturfenomen och de fyra elementen."

Vad betyder naturfenomen inom generell ?

någon speciell eller ovanlig företeelse i naturen

Diskussion om ordet naturfenomen