märkvärdighet

märkvärdigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet märkvärdighet

  • "Att få uppleva dess märkvärdighet är i båda fallen häftigt nog."
  • "– Ända sedan åtminstone bronsåldern har man demonstrerat sin makt och märkvärdighet genom stora byggnader."
  • "Det är första gången ett plan lyfter från Jönköping och det var en märkvärdighet som heter duga."
  • "I hennes dikter, skenbart strama men i själva verket mycket generösa, sker ständiga förvandlingar i vilka livets mångskiftande märkvärdighet gestaltas."
  • "Han minns Kamprads hem som spartanskt inrett utan större märkvärdighet."
  • "Vinsten mot 94-rankade Martin hade för ett par år sedan knappast varit någon märkvärdighet för Johansson, snarare en självklarhet, men nu är det annorlunda med tanke på hur den senaste tiden varit."
  • "– Det vore en väldig märkvärdighet."

Vad betyder märkvärdighet inom generell ?

det att vara märkvärdig

Möjliga synonymer till märkvärdighet

Relaterat till märkvärdighet

anseende

viktighet

underlighet

förundran

Diskussion om ordet märkvärdighet