rösträtt

rösträtten
rösträtter
rösträtterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till rösträtt

Hur böjs ordet rösträtt på svenska?

Obestämd singular: rösträtt
Bestämd singular: rösträtten
Obestämd plural: rösträtter
Bestämd plural: rösträtterna

Hur används ordet rösträtt

 • "Rösträtt är rättigheten att rösta i allmänna politiska val. Med allmän rösträtt menar man att alla medborgare i en stat eller medlemmar i en kommun har rätt att rösta, om de nått en viss ålder https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6str%C3%A4tt"
 • "– 1917 när Vera Sandberg tog sin examen gällde inte allmän och lika rösträtt vare sig för kvinnor eller män i Sverige."
 • "– Vi har rösträtt och därför tycker jag alla ska rösta."
 • "Kvinnlig rösträtt fyller 100 år – museet öppnar utställning"
 • "På söndag, internationella kvinnodagen, öppnar en ny utställning på Blekinge museum som lyfter historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt för 100 år sedan."
 • "För att fira vad som beskrivits som ” 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut ”, nämligen införandet av allmän rösträtt i Sverige, öppnar Blekinge museum en ny utställning på internationella kvinnodagen."
 • "Augusta Tonning utmanade mäktiga motståndare och tog strid för kvinnlig rösträtt."
 • "I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns det många bland de styrande och i samhället som motarbetade kvinnlig rösträtt."
 • "Hon var engagerad i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt ( LKPR ), reste runt i Sverige och höll brandtal för att elda på engagemanget för rösträtten."
 • "Augusta Tonning från Ronneby stred för kvinnlig rösträtt"
 • "Kampen för kvinnlig rösträtt tog ordentlig fart i Sverige under början av 1900-talet."

Vad betyder rösträtt inom anatomi ?

rätt att delta i kollektivt beslutsfattande, rättighet att rösta (i t ex allmänna politiska val, i en förening eller på en bolagsstämma)

Möjliga synonymer till rösträtt

Diskussion om ordet rösträtt