svara

[ˈsvɑ̀ːra]
svarar
svarade
svarat
Verb

Synonymer till svara

Hur uttalas ordet svara?

[ˈsvɑ̀ːra]

Hur böjs ordet svara på svenska?

Presens: svarar
Preteritum: svarade
Supinum: svarat

Hur används ordet svara

 • "Du behöver bara svara på några frågor!"
 • "Du behöver bara svara på några frågor!"
 • "– Ja, det är ju svårt för mig att svara på."
 • "– Ja, det är ju svårt för mig att svara på."
 • "Jag kan ju inte svara på hennes vägnar, sa Christer Pedersen i torsdags och lovade att prata med Helena Wretman om att GP hade frågor till just henne."
 • "– Min son kommer att samarbeta och är beredd att svara på alla frågor från försvarssidan, sade det 28-åriga huvudvittnets far när rättegången efter den omskrivna gängvåldtäkten i New Delhi i går började på allvar."
 • "Men de vill inte svara på om de tryckt på för att Swedbanks styrelse skulle dela ut mer pengar."
 • "Jag kan ju inte svara på hennes vägnar, sa Christer Pedersen i torsdags och lovade att prata med Helena Wretman om att GP hade frågor till just henne."
 • "Christer Pedersen har försökt svara så gott han kunnat."
 • "Döm om min förvåning, när jag då fick höra en syntetisk röst svara, att personen som jag söker var oanträffbar; jag ombads att ringa senare och luren lades på!"
 • "– Min son kommer att samarbeta och är beredd att svara på alla frågor från försvarssidan, sade det 28-åriga huvudvittnets far när rättegången efter den omskrivna gängvåldtäkten i New Delhi i går började på allvar."
 • "Jag vet inte hur jag ska svara ärligt, men ändå trevligt."
 • "Men de vill inte svara på om de tryckt på för att Swedbanks styrelse skulle dela ut mer pengar."
 • "Men jag behöver aldrig svara."
 • "Christer Pedersen har försökt svara så gott han kunnat."
 • "Vad ska jag svara på det?"
 • "Döm om min förvåning, när jag då fick höra en syntetisk röst svara, att personen som jag söker var oanträffbar; jag ombads att ringa senare och luren lades på!"
 • "Jag vet inte hur jag ska svara ärligt, men ändå trevligt."
 • "Men jag behöver aldrig svara."
 • "Vad ska jag svara på det?"
 • "Polisen vill inte svara på några frågor, med hänvisning till sekretess."
 • "– Det kan bara forskarna svara på, säger Bengt Lingman,"
 • "När den omfattande renoveringen ska sätta igång kan landstingsledningen inte svara på i dag."
 • "Och ännu kan ingen svara på vad slutnotan hamnar på."
 • "– Jag har inte varit i direktkontakt med personen, så det kan jag inte svara på men jag skulle tro att han inte har det så bra i dag."
 • "Den kommunala tjänstemannen vill inte svara på några frågor kring ärendet."
 • "Inte heller förvaltningschefen vill svara på frågor."
 • "Utrikesminister Margot Wallström kan eller vill i nuläget inte svara på frågan om det är möjligt att sätta nationella säkerhetsintressen över det kommunala självstyret och stoppa Karlshamns kommun och Region Gotland från att hyra ut hamnområden till Gazprom."
 • "Men, inser inte du också att det här ser ut som något ni har kommit på bara för att slippa svara på våra frågor om Michael Wijks fall, ett beslut som ni tog för två år sedan?"
 • "Polisen har under vår granskning inte velat svara på frågor som har med hanteringen av Michael Wijks fall att göra."

Diskussion om ordet svara

svarande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet svarande

 • "Svaren skiljer sig åt beroende på var i kommunen de svarande bor."
 • "Enligt en webbenkät som Svenska kyrkan låtit göra tillsammans med TNS / SIFO framkommer att 38 procent av de svarande vill göra mer för att hedra minnet av dem de saknar."
 • "Av de sex tusen svarande i Blekinge, Halland, Skåne och Kronoberg så tycker fyra av fem att det är bra att vissa operationer bara görs på enstaka sjukhus i området om det förbättrar kvaliteten."
 • "I en ny rapport meddelade Sveriges kommuner och landsting, SKL, i dag att ett 90-tal kommuner av 216 svarande, har uppgett att de väntas gå mot ett underskott 2019."
 • "Förslaget har varit ute på remiss hos 38 olika instanser och bara två av de svarande har varit odelat positiv."
 • "Motparten, den svarande, är det kommunala bolaget Ronneby Miljöteknik."
 • "4.000 svarande"
 • "I RFSL Ungdoms webbenkät uppger 17,5 procent av de 2.126 svarande i åldern 15-25 år att de har haft sex mot ersättning."
 • "Man kan inte förbereda en stämning från svarande part."
 • "Vattnet har levererats av det kommunägda Ronneby Miljöteknik, som står som svarande i rätten."

Möjliga synonymer till svarande

Diskussion om ordet svarande

svarande

svaranden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet svarande

 • "Svaren skiljer sig åt beroende på var i kommunen de svarande bor."
 • "Enligt en webbenkät som Svenska kyrkan låtit göra tillsammans med TNS / SIFO framkommer att 38 procent av de svarande vill göra mer för att hedra minnet av dem de saknar."
 • "Av de sex tusen svarande i Blekinge, Halland, Skåne och Kronoberg så tycker fyra av fem att det är bra att vissa operationer bara görs på enstaka sjukhus i området om det förbättrar kvaliteten."
 • "I en ny rapport meddelade Sveriges kommuner och landsting, SKL, i dag att ett 90-tal kommuner av 216 svarande, har uppgett att de väntas gå mot ett underskott 2019."
 • "Förslaget har varit ute på remiss hos 38 olika instanser och bara två av de svarande har varit odelat positiv."
 • "Motparten, den svarande, är det kommunala bolaget Ronneby Miljöteknik."
 • "4.000 svarande"
 • "I RFSL Ungdoms webbenkät uppger 17,5 procent av de 2.126 svarande i åldern 15-25 år att de har haft sex mot ersättning."
 • "Man kan inte förbereda en stämning från svarande part."
 • "Vattnet har levererats av det kommunägda Ronneby Miljöteknik, som står som svarande i rätten."

Diskussion om ordet svarande