anhängiggöra

anhängiggör
anhängiggjorde
anhängiggjort
Verb

Hur böjs ordet anhängiggöra på svenska?

Presens: anhängiggör
Preteritum: anhängiggjorde
Supinum: anhängiggjort

Hur används ordet anhängiggöra

  • "FN:s säkerhetsråd ges grundläggande ansvar för att ta ställning till om en aggressionshandling i juridisk mening förekommit, men även medlemsländer ska kunna anhängiggöra mål."

Vad betyder anhängiggöra inom juridik ?

överlämnat ärende till myndighet

Möjliga synonymer till anhängiggöra

Diskussion om ordet anhängiggöra