kärande

käranden
kärande
kärandena
Substantiv [n]

Synonymer till kärande

Hur böjs ordet kärande på svenska?

Obestämd singular: kärande
Bestämd singular: käranden
Obestämd plural: kärande
Bestämd plural: kärandena

Möjliga synonymer till kärande

Relaterat till kärande

domstolsförhandling

anklagelse

begäran

sökande

Diskussion om ordet kärande

kärande

Okänd ordklass

Hur används ordet kärande

  • "De kärande menar att det kommunala bolaget har distribuerat dricksvatten som innehöll höga halter av PFAS-ämnen – alltså en defekt produkt."
  • "Vid en tvist kallas de som väcker talan för kärande."
  • "Skulle tingsrätten anse att de kärande lidit personskada kommer frågan om ekonomiskt skadestånd avgöras vid ett senare tillfälle, antingen i en domstol eller vid ett förhandlingsbord."
  • "Frågan som nu ska avgöras i tingsrätten handlar om ifall de kärande har drabbats av en personskada eller inte när de fått i sig PFAS."
  • "I den civilrättsliga rättegången som pågått under våren står över 160 Kallingebor – PFAS-föreningen – som kärande, och frågan som behandlats av tingsrätten är om Ronneby kommun har något skadeståndsansvar gentemot de drabbade."
  • "Men en individuell bedömning för varje fall är inte möjlig att genomföra, menar advokat Göran Starkebo, som företräder de 165 kärande."
  • "När domen föll under tisdagen, stod det klart att Ronneby Miljöteknik ska kompensera de kärande eftersom förhöjda halter PFAS i blodet klassas som en personskada."
  • "Domen påverkar över 160 personer från PFAS-föreningen i Kallinge som varit kärande i målet efter att domstolen funnit det kommunala bolaget skyldigt till att ha orsakat personskador."
  • "Över 160 kärande"
  • "Blekinge tingsrätt slog fast att Ronneby Miljöteknik ska kompensera de kärande eftersom förhöjda halter PFAS i blodet klassas som en personskada."

Diskussion om ordet kärande